Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/03/2020 Erphoviertel [de] phát âm Erphoviertel 0 bình chọn
28/03/2020 Erphokirche [de] phát âm Erphokirche 0 bình chọn
28/03/2020 verneinen [de] phát âm verneinen 0 bình chọn
28/03/2020 Erpho [de] phát âm Erpho 0 bình chọn
28/03/2020 Crüwell-Haus [de] phát âm Crüwell-Haus 0 bình chọn
28/03/2020 Geistviertel [de] phát âm Geistviertel 0 bình chọn
28/03/2020 Idenbrockplatz [de] phát âm Idenbrockplatz 0 bình chọn
28/03/2020 Dyckburg-Kirche [de] phát âm Dyckburg-Kirche 0 bình chọn
28/03/2020 Dyckburg [de] phát âm Dyckburg 0 bình chọn
28/03/2020 Hohe Ward [de] phát âm Hohe Ward 0 bình chọn
28/03/2020 Amelsbüren [de] phát âm Amelsbüren 0 bình chọn
28/03/2020 Menäen [de] phát âm Menäen 0 bình chọn
28/03/2020 Menäum [de] phát âm Menäum 0 bình chọn
28/03/2020 Hesselnberg [de] phát âm Hesselnberg 0 bình chọn
28/03/2020 Was denken Sie über Marsmenschen? [de] phát âm Was denken Sie über Marsmenschen? 0 bình chọn
28/03/2020 Nächstebreck [de] phát âm Nächstebreck 0 bình chọn
28/03/2020 Ronsdorf [de] phát âm Ronsdorf 0 bình chọn
28/03/2020 Plückersburch [de] phát âm Plückersburch 0 bình chọn
28/03/2020 Altenroxel [de] phát âm Altenroxel 0 bình chọn
28/03/2020 Wohnvorort [de] phát âm Wohnvorort 0 bình chọn
28/03/2020 Brüningheide [de] phát âm Brüningheide 0 bình chọn
28/03/2020 Vadrup [de] phát âm Vadrup 0 bình chọn
28/03/2020 Coerde [de] phát âm Coerde 0 bình chọn
28/03/2020 Kreativkai [de] phát âm Kreativkai 0 bình chọn
28/03/2020 Albachten [de] phát âm Albachten 0 bình chọn
28/03/2020 Sentrup [de] phát âm Sentrup 0 bình chọn
28/03/2020 Sandrup [de] phát âm Sandrup 0 bình chọn
28/03/2020 West-Ost-Achse [de] phát âm West-Ost-Achse 0 bình chọn
28/03/2020 Drubbelsiedlung [de] phát âm Drubbelsiedlung 0 bình chọn
28/03/2020 Heidhorn [de] phát âm Heidhorn 0 bình chọn