Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/12/2020 viel zu tun haben [de] phát âm viel zu tun haben 0 bình chọn
07/12/2020 Es ist viertel zwei. [de] phát âm Es ist viertel zwei. 0 bình chọn
07/12/2020 kränkst [de] phát âm kränkst 0 bình chọn
07/12/2020 Genung [de] phát âm Genung 0 bình chọn
07/12/2020 Seilbahnprojekt [de] phát âm Seilbahnprojekt 0 bình chọn
07/12/2020 Aletschgletscher [de] phát âm Aletschgletscher 0 bình chọn
07/12/2020 Bergbahnprojekt [de] phát âm Bergbahnprojekt 0 bình chọn
07/12/2020 Felskuppe [de] phát âm Felskuppe 0 bình chọn
07/12/2020 reinwollen [de] phát âm reinwollen 0 bình chọn
07/12/2020 das Stadtfest, die Stadtfeste [de] phát âm das Stadtfest, die Stadtfeste 0 bình chọn
07/12/2020 kam auf [de] phát âm kam auf 0 bình chọn
07/12/2020 Ratzepüh [de] phát âm Ratzepüh 0 bình chọn
07/12/2020 Ich bezahle mit Karte. [de] phát âm Ich bezahle mit Karte. 0 bình chọn
01/12/2020 Der gute Mensch von Sezuan [de] phát âm Der gute Mensch von Sezuan 0 bình chọn
27/11/2020 Tom Wlaschiha [de] phát âm Tom Wlaschiha 0 bình chọn
27/11/2020 Gumprecht [de] phát âm Gumprecht 0 bình chọn
27/11/2020 embolus [de] phát âm embolus 0 bình chọn
27/11/2020 much [de] phát âm much 0 bình chọn
27/11/2020 Terstappen [de] phát âm Terstappen 0 bình chọn
27/11/2020 nehmen, nimmt, nahm, hat genommen [de] phát âm nehmen, nimmt, nahm, hat genommen 0 bình chọn
27/11/2020 Mäzene [de] phát âm Mäzene 0 bình chọn
27/11/2020 Krügerl [de] phát âm Krügerl 0 bình chọn
27/11/2020 dysurie [de] phát âm dysurie 0 bình chọn
27/11/2020 Die Sprache kann als Standard eingestellt werden. [de] phát âm Die Sprache kann als Standard eingestellt werden. 0 bình chọn
27/11/2020 Lotte Lenja [de] phát âm Lotte Lenja 0 bình chọn
27/11/2020 Klaus Niedzwiedz [de] phát âm Klaus Niedzwiedz 0 bình chọn
27/11/2020 Schwergewichtsbildung [de] phát âm Schwergewichtsbildung 0 bình chọn
27/11/2020 Busvermittlung [de] phát âm Busvermittlung 0 bình chọn
27/11/2020 Polizeikomödie [de] phát âm Polizeikomödie 0 bình chọn
27/11/2020 Dichterkabarett [de] phát âm Dichterkabarett 0 bình chọn