Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Phrase Nghe Bình chọn
08/06/2019 auf der Leitung stehen [de] phát âm auf der Leitung stehen 0 bình chọn
17/05/2019 die Traurigkeit [de] phát âm die Traurigkeit 0 bình chọn
28/04/2019 das Skateboard [de] phát âm das Skateboard 0 bình chọn
28/04/2019 der Radschlag [de] phát âm der Radschlag 0 bình chọn
19/04/2019 das Pfefferminz [de] phát âm das Pfefferminz 0 bình chọn
19/04/2019 52 Grad nördlicher Breite [de] phát âm 52 Grad nördlicher Breite 0 bình chọn
19/04/2019 8 Grad östlicher Länge [de] phát âm 8 Grad östlicher Länge 0 bình chọn
07/04/2019 Seddiner See [de] phát âm Seddiner See 0 bình chọn
31/03/2019 gespielte Entrüstung [de] phát âm gespielte Entrüstung 0 bình chọn
24/03/2019 breit gefächert [de] phát âm breit gefächert 0 bình chọn
02/03/2019 Der Preis ist hoch. [de] phát âm Der Preis ist hoch. 0 bình chọn
02/03/2019 Der Junge ist krank. [de] phát âm Der Junge ist krank. 0 bình chọn
02/03/2019 Meine Lieblingsfarbe ist Rot. [de] phát âm Meine Lieblingsfarbe ist Rot. 0 bình chọn
24/02/2019 Frohe Wiehnachten un allens Gode för ‘t neje Jahr! [nds] phát âm Frohe Wiehnachten un allens Gode för ‘t neje Jahr! 0 bình chọn
24/02/2019 die Butter [de] phát âm die Butter 0 bình chọn
27/01/2019 den Medien Red und Antwort zu stehen [de] phát âm den Medien Red und Antwort zu stehen 0 bình chọn
27/01/2019 das Fotogewitter über sich ergehen zu lassen [de] phát âm das Fotogewitter über sich ergehen zu lassen 0 bình chọn
20/01/2019 Entschuldigen Sie. [de] phát âm Entschuldigen Sie. 0 bình chọn
20/01/2019 Entschuldige. [de] phát âm Entschuldige. 0 bình chọn
20/01/2019 Das Buch ist interessant. [de] phát âm Das Buch ist interessant. 0 bình chọn
20/01/2019 Ich esse gern Avocado. [de] phát âm Ich esse gern Avocado. 0 bình chọn
20/01/2019 das Material [de] phát âm das Material 0 bình chọn
12/01/2019 politische Förderer [de] phát âm politische Förderer 0 bình chọn
12/01/2019 Nur die Harten kommen in den Garten. [de] phát âm Nur die Harten kommen in den Garten. 0 bình chọn
05/01/2019 vorwärts und rückwärts [de] phát âm vorwärts und rückwärts 0 bình chọn
29/12/2018 sich die Haare schneiden lassen [de] phát âm sich die Haare schneiden lassen 0 bình chọn
24/12/2018 Wir haben uns neues Geschirr gekauft. [de] phát âm Wir haben uns neues Geschirr gekauft. 0 bình chọn
24/12/2018 die Transpazifische Partnerschaft [de] phát âm die Transpazifische Partnerschaft 0 bình chọn
24/12/2018 die Luft [de] phát âm die Luft 0 bình chọn
23/12/2018 Ich dachte dumme, leere Gedanken. [de] phát âm Ich dachte dumme, leere Gedanken. 0 bình chọn