Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/10/2020 naturkautschuklatexfrei [de] phát âm naturkautschuklatexfrei 0 bình chọn
30/10/2020 Doppelschaukelbausatz [de] phát âm Doppelschaukelbausatz 0 bình chọn
30/10/2020 Doppelschaukel [de] phát âm Doppelschaukel 0 bình chọn
30/10/2020 Kanisterverschluss [de] phát âm Kanisterverschluss 0 bình chọn
30/10/2020 Kraftstoffkanister [de] phát âm Kraftstoffkanister 0 bình chọn
30/10/2020 Duschklappsitz [de] phát âm Duschklappsitz 0 bình chọn
30/10/2020 Grundbausatz [de] phát âm Grundbausatz 0 bình chọn
30/10/2020 Heißwasserspender [de] phát âm Heißwasserspender 0 bình chọn
30/10/2020 ein Formular ausfüllen [de] phát âm ein Formular ausfüllen 0 bình chọn
30/10/2020 Gebrauchstest [de] phát âm Gebrauchstest 0 bình chọn
30/10/2020 Prüfungsfrage [de] phát âm Prüfungsfrage 0 bình chọn
30/10/2020 Zielneutralität [de] phát âm Zielneutralität 0 bình chọn
30/10/2020 Motivkonflikt [de] phát âm Motivkonflikt 0 bình chọn
30/10/2020 Zielkonkurrenz [de] phát âm Zielkonkurrenz 0 bình chọn
30/10/2020 Zielharmonie [de] phát âm Zielharmonie 0 bình chọn
30/10/2020 Zielkomplementarität [de] phát âm Zielkomplementarität 0 bình chọn
30/10/2020 Beurteilungskonflikt [de] phát âm Beurteilungskonflikt 0 bình chọn
30/10/2020 der Partner, des Partners, die Partner [de] phát âm der Partner, des Partners, die Partner 0 bình chọn
30/10/2020 meine Lieblingsveranstaltung [de] phát âm meine Lieblingsveranstaltung 0 bình chọn
30/10/2020 die Version, der Version, die Versionen [de] phát âm die Version, der Version, die Versionen 0 bình chọn
30/10/2020 hartgekochtes Ei [de] phát âm hartgekochtes Ei 0 bình chọn
30/10/2020 Luise von Larisch [de] phát âm Luise von Larisch 0 bình chọn
30/10/2020 Partizipationsmöglichkeiten [de] phát âm Partizipationsmöglichkeiten 0 bình chọn
30/10/2020 Volksgesetzgebungsverfahren [de] phát âm Volksgesetzgebungsverfahren 0 bình chọn
30/10/2020 Forscherarbeit [de] phát âm Forscherarbeit 0 bình chọn
30/10/2020 Joseph Vilsmaier [de] phát âm Joseph Vilsmaier 0 bình chọn
30/10/2020 das Team, des Teams, die Teams [de] phát âm das Team, des Teams, die Teams 0 bình chọn
30/10/2020 der Liebling, Lieblinge [de] phát âm der Liebling, Lieblinge 0 bình chọn
30/10/2020 wenig Voraussicht [de] phát âm wenig Voraussicht 0 bình chọn
30/10/2020 wirtschaftliche Voraussicht [de] phát âm wirtschaftliche Voraussicht 0 bình chọn