Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/03/2021 Tagessieg [de] phát âm Tagessieg 0 bình chọn
01/03/2021 Welches Fach magst du nicht? [de] phát âm Welches Fach magst du nicht? 0 bình chọn
01/03/2021 Welche Farbe magst du? [de] phát âm Welche Farbe magst du? 0 bình chọn
25/02/2021 häufig [de] phát âm häufig 1 bình chọn
25/02/2021 beide [de] phát âm beide 1 bình chọn
25/02/2021 gewohnt [de] phát âm gewohnt 2 bình chọn
25/02/2021 Volutin [de] phát âm Volutin 0 bình chọn
25/02/2021 Gabriele Oettingen [de] phát âm Gabriele Oettingen 0 bình chọn
25/02/2021 Volutenkapitell [de] phát âm Volutenkapitell 0 bình chọn
25/02/2021 voluptuös [de] phát âm voluptuös 0 bình chọn
25/02/2021 voluntativ [de] phát âm voluntativ 0 bình chọn
25/02/2021 voluntaristisch [de] phát âm voluntaristisch 0 bình chọn
25/02/2021 Spielekonsolen [de] phát âm Spielekonsolen 0 bình chọn
25/02/2021 ein langes Leben [de] phát âm ein langes Leben 0 bình chọn
25/02/2021 Ich sehe euch am Montag. [de] phát âm Ich sehe euch am Montag. 0 bình chọn
25/02/2021 Sie trägt eine Brille. [de] phát âm Sie trägt eine Brille. 0 bình chọn
25/02/2021 Dieser ungünstige Erfolg war vorauszusehen. [de] phát âm Dieser ungünstige Erfolg war vorauszusehen. 0 bình chọn
25/02/2021 Schreibt die neuen Wörter auf! [de] phát âm Schreibt die neuen Wörter auf! 0 bình chọn
25/02/2021 In der ersten Stunde haben wir Deutsch. [de] phát âm In der ersten Stunde haben wir Deutsch. 0 bình chọn
25/02/2021 Ich habe schon wieder meine Schlüssel verloren. [de] phát âm Ich habe schon wieder meine Schlüssel verloren. 0 bình chọn
25/02/2021 wohnen, wohnte, hat gewohnt [de] phát âm wohnen, wohnte, hat gewohnt 1 bình chọn
25/02/2021 Meine Freundin wohnte dort nämlich direkt um die Ecke. [de] phát âm Meine Freundin wohnte dort nämlich direkt um die Ecke. 1 bình chọn
25/02/2021 die Fete, die Feten [de] phát âm die Fete, die Feten 0 bình chọn
25/02/2021 die Welt, die Welten [de] phát âm die Welt, die Welten 0 bình chọn
25/02/2021 die Welt kennenlernen [de] phát âm die Welt kennenlernen 0 bình chọn
25/02/2021 betrunken sein [de] phát âm betrunken sein 0 bình chọn
25/02/2021 kennen, kannte, hat gekannt [de] phát âm kennen, kannte, hat gekannt 0 bình chọn
25/02/2021 sich beruflich engagieren [de] phát âm sich beruflich engagieren 0 bình chọn
25/02/2021 gnädiges Fräulein [de] phát âm gnädiges Fräulein 0 bình chọn
25/02/2021 pensioniert sein [de] phát âm pensioniert sein 0 bình chọn