Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Phrase Nghe Bình chọn
08/09/2019 Herr Schmidt ist der Lehrer. [de] phát âm Herr Schmidt ist der Lehrer. 0 bình chọn
08/09/2019 Dort sind die Kugelschreiber. [de] phát âm Dort sind die Kugelschreiber. 0 bình chọn
08/09/2019 Das ist Frau Mai. [de] phát âm Das ist Frau Mai. 0 bình chọn
08/09/2019 das I [de] phát âm das I 0 bình chọn
08/09/2019 die Überzeugung [de] phát âm die Überzeugung 0 bình chọn
08/09/2019 der Sockel einer Statue [de] phát âm der Sockel einer Statue 0 bình chọn
08/09/2019 der Sockel einer Lampe [de] phát âm der Sockel einer Lampe 0 bình chọn
08/09/2019 Schwarze Meer [de] phát âm Schwarze Meer 0 bình chọn
08/09/2019 die Mungbohnen [de] phát âm die Mungbohnen 0 bình chọn
08/09/2019 die Azukibohne [de] phát âm die Azukibohne 0 bình chọn
08/09/2019 die Azukibohnen [de] phát âm die Azukibohnen 0 bình chọn
08/09/2019 Landwirtschaftliche Zivilisation [de] phát âm Landwirtschaftliche Zivilisation 0 bình chọn
24/08/2019 mit Zuckerbrot und Peitsche [de] phát âm mit Zuckerbrot und Peitsche 0 bình chọn
24/08/2019 die Spitze des Eisberges [de] phát âm die Spitze des Eisberges 0 bình chọn
24/08/2019 Der Alte würfelt nicht. [de] phát âm Der Alte würfelt nicht. 0 bình chọn
13/08/2019 Alt-Wiener Tanzweisen [de] phát âm Alt-Wiener Tanzweisen 0 bình chọn
13/08/2019 das Dilemma, die Dilemmas [de] phát âm das Dilemma, die Dilemmas 0 bình chọn
13/08/2019 die Nomen [de] phát âm die Nomen 0 bình chọn
13/08/2019 Platz der Luftbrücke [de] phát âm Platz der Luftbrücke 0 bình chọn
11/08/2019 das Trockenobst [de] phát âm das Trockenobst 0 bình chọn
09/08/2019 die Veranstaltung [de] phát âm die Veranstaltung 0 bình chọn
08/08/2019 Der Biss dieser Schlange kann tödlich sein. [de] phát âm Der Biss dieser Schlange kann tödlich sein. 0 bình chọn
08/08/2019 jemandem einen Nadelstich versetzen [de] phát âm jemandem einen Nadelstich versetzen 0 bình chọn
08/08/2019 Bei trockener Haut empfehlen wir eine Feuchtigkeitsmaske. [de] phát âm Bei trockener Haut empfehlen wir eine Feuchtigkeitsmaske. 0 bình chọn
08/08/2019 Es ist so viel Staub in meinem Regal. [de] phát âm Es ist so viel Staub in meinem Regal. 0 bình chọn
08/08/2019 Er ging zum Arzt. [de] phát âm Er ging zum Arzt. 0 bình chọn
08/08/2019 Hunde stammen von Wölfen ab. [de] phát âm Hunde stammen von Wölfen ab. 0 bình chọn
08/08/2019 Müll wegwerfen verboten! [de] phát âm Müll wegwerfen verboten! 0 bình chọn
08/08/2019 Den Brunnen zudecken, wenn das Kind hineingefallen ist. [de] phát âm Den Brunnen zudecken, wenn das Kind hineingefallen ist. 0 bình chọn
08/08/2019 Ich bin mit Mückenstichen übersät. [de] phát âm Ich bin mit Mückenstichen übersät. 0 bình chọn