Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/05/2021 Mehrheitsbeschlüsse [de] phát âm Mehrheitsbeschlüsse 0 bình chọn
08/05/2021 wellenförmig [de] phát âm wellenförmig 0 bình chọn
08/05/2021 Andreas gewinnt einen Preis. [de] phát âm Andreas gewinnt einen Preis. 0 bình chọn
08/05/2021 Meine Familie ist sehr klein. [de] phát âm Meine Familie ist sehr klein. 0 bình chọn
08/05/2021 Wir lieben die Natur. [de] phát âm Wir lieben die Natur. 0 bình chọn
08/05/2021 Das ist perfekt. [de] phát âm Das ist perfekt. 0 bình chọn
08/05/2021 Er braucht Salz und Pfeffer. [de] phát âm Er braucht Salz und Pfeffer. 0 bình chọn
08/05/2021 die beleidigte Leberwurst spielen [de] phát âm die beleidigte Leberwurst spielen 0 bình chọn
08/05/2021 Arbeitsruhe [de] phát âm Arbeitsruhe 0 bình chọn
07/05/2021 das Reagenzglas, die Reagenzgläser [de] phát âm das Reagenzglas, die Reagenzgläser 1 bình chọn
05/05/2021 Querdenker-Demo [de] phát âm Querdenker-Demo 0 bình chọn
05/05/2021 Falsettstimme [de] phát âm Falsettstimme 0 bình chọn
05/05/2021 Zweitimpfung [de] phát âm Zweitimpfung 1 bình chọn
05/05/2021 Erstimpfung [de] phát âm Erstimpfung 0 bình chọn
05/05/2021 fallendes [de] phát âm fallendes 0 bình chọn
05/05/2021 steigendes [de] phát âm steigendes 0 bình chọn
05/05/2021 Bokeloh [nds] phát âm Bokeloh 0 bình chọn
05/05/2021 Aline [nds] phát âm Aline 0 bình chọn
05/05/2021 Heinrich [nds] phát âm Heinrich 0 bình chọn
05/05/2021 Oltmann [nds] phát âm Oltmann 0 bình chọn
05/05/2021 Witte [nds] phát âm Witte 0 bình chọn
05/05/2021 Kattengold [nds] phát âm Kattengold 0 bình chọn
05/05/2021 tonehmen [nds] phát âm tonehmen 0 bình chọn
05/05/2021 Spiegelnähte [de] phát âm Spiegelnähte 0 bình chọn
05/05/2021 Spiegelnaht [de] phát âm Spiegelnaht 0 bình chọn
05/05/2021 Neike [de] phát âm Neike 0 bình chọn
05/05/2021 Schulem [de] phát âm Schulem 0 bình chọn
05/05/2021 Aegidigasse [de] phát âm Aegidigasse 0 bình chọn
05/05/2021 als etwas ansehen [de] phát âm als etwas ansehen 0 bình chọn
05/05/2021 Heilinger [de] phát âm Heilinger 0 bình chọn