Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/09/2019 Ubiquist [de] phát âm Ubiquist 0 bình chọn
01/09/2019 handelnde [de] phát âm handelnde 0 bình chọn
01/09/2019 hooligan [de] phát âm hooligan 0 bình chọn
01/09/2019 Hubertus Strughold [de] phát âm Hubertus Strughold 0 bình chọn
01/09/2019 Hustaler [de] phát âm Hustaler 0 bình chọn
01/09/2019 Guglhupf [de] phát âm Guglhupf 0 bình chọn
01/09/2019 unis [de] phát âm unis 0 bình chọn
01/09/2019 assoziationssatt [de] phát âm assoziationssatt 0 bình chọn
01/09/2019 rumtüfteln [de] phát âm rumtüfteln 0 bình chọn
01/09/2019 ölen [de] phát âm ölen 0 bình chọn
01/09/2019 Konföderation [de] phát âm Konföderation 0 bình chọn
01/09/2019 Odefey [de] phát âm Odefey 0 bình chọn
01/09/2019 Gasteiner [de] phát âm Gasteiner 0 bình chọn
01/09/2019 doppelbödige [de] phát âm doppelbödige 0 bình chọn
01/09/2019 Himmelstraße [de] phát âm Himmelstraße 0 bình chọn
01/09/2019 mailte [de] phát âm mailte 0 bình chọn
24/08/2019 Jonas Koch [de] phát âm Jonas Koch 0 bình chọn
24/08/2019 Kurt Diebner [de] phát âm Kurt Diebner 0 bình chọn
24/08/2019 Gottow [de] phát âm Gottow 0 bình chọn
24/08/2019 epigone [de] phát âm epigone 0 bình chọn
24/08/2019 Thiers [de] phát âm Thiers 0 bình chọn
24/08/2019 bons [de] phát âm bons 0 bình chọn
24/08/2019 unnachsichtig [de] phát âm unnachsichtig 0 bình chọn
24/08/2019 Mutwillen [de] phát âm Mutwillen 0 bình chọn
24/08/2019 Ehricke [de] phát âm Ehricke 0 bình chọn
24/08/2019 Grothmann [de] phát âm Grothmann 0 bình chọn
24/08/2019 Troller [de] phát âm Troller 0 bình chọn
24/08/2019 Joachimsthal [de] phát âm Joachimsthal 0 bình chọn
24/08/2019 Abraham Esau [de] phát âm Abraham Esau 0 bình chọn
24/08/2019 Bierwärmer [de] phát âm Bierwärmer 0 bình chọn