Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/07/2017 weltweite Rezession [de] phát âm weltweite Rezession 1 bình chọn
15/07/2017 Ludwig Ring-Eifel [de] phát âm Ludwig Ring-Eifel 0 bình chọn
15/07/2017 Dietmar Neuwirth [de] phát âm Dietmar Neuwirth 0 bình chọn
15/07/2017 Die Presse [de] phát âm Die Presse 0 bình chọn
15/07/2017 Katholische Nachrichtenagentur [de] phát âm Katholische Nachrichtenagentur 0 bình chọn
15/07/2017 etwas aus der Hand geben [de] phát âm etwas aus der Hand geben 0 bình chọn
15/07/2017 jemandes Gunst verlieren [de] phát âm jemandes Gunst verlieren 0 bình chọn
15/07/2017 Schmähworte [de] phát âm Schmähworte 0 bình chọn
09/07/2017 Röntgenschein [de] phát âm Röntgenschein 0 bình chọn
09/07/2017 Hoppe-Seyler-Straße [de] phát âm Hoppe-Seyler-Straße 0 bình chọn
09/07/2017 Südendstraße [de] phát âm Südendstraße 0 bình chọn
09/07/2017 Großregion [de] phát âm Großregion 0 bình chọn
09/07/2017 Radiologieassistentinnen [de] phát âm Radiologieassistentinnen 0 bình chọn
09/07/2017 Medizinphysikerinnen [de] phát âm Medizinphysikerinnen 0 bình chọn
09/07/2017 Bestrahlungszeit [de] phát âm Bestrahlungszeit 0 bình chọn
09/07/2017 Vorbefund [de] phát âm Vorbefund 0 bình chọn
09/07/2017 Höllenritt [de] phát âm Höllenritt 0 bình chọn
09/07/2017 Einfahrtsgenehmigung [de] phát âm Einfahrtsgenehmigung 0 bình chọn
09/07/2017 Behandlungsprotokoll [de] phát âm Behandlungsprotokoll 0 bình chọn
09/07/2017 Hultschin [de] phát âm Hultschin 0 bình chọn
09/07/2017 nichtpsychotherapeutisch [de] phát âm nichtpsychotherapeutisch 0 bình chọn
09/07/2017 entnazifiziert [de] phát âm entnazifiziert 0 bình chọn
09/07/2017 Stipendienprogramm [de] phát âm Stipendienprogramm 0 bình chọn
09/07/2017 Spezialsprechstunde [de] phát âm Spezialsprechstunde 0 bình chọn
09/07/2017 Trainingssituation [de] phát âm Trainingssituation 0 bình chọn
09/07/2017 Sondertrainingskader [de] phát âm Sondertrainingskader 0 bình chọn
09/07/2017 Vorzeigebranche [de] phát âm Vorzeigebranche 0 bình chọn
09/07/2017 Linksfaschist [de] phát âm Linksfaschist 0 bình chọn
09/07/2017 Ministerpräsidentenposten [de] phát âm Ministerpräsidentenposten 0 bình chọn
09/07/2017 Zertifizierungsfähigkeit [de] phát âm Zertifizierungsfähigkeit 0 bình chọn