Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/06/2021 Jetzt wohne ich in Tokio. [de] phát âm Jetzt wohne ich in Tokio. 0 bình chọn
05/06/2021 Er verließ seine Eltern. [de] phát âm Er verließ seine Eltern. 0 bình chọn
05/06/2021 er verlässt [de] phát âm er verlässt 0 bình chọn
05/06/2021 du verlässt [de] phát âm du verlässt 0 bình chọn
05/06/2021 ich verlasse [de] phát âm ich verlasse 0 bình chọn
05/06/2021 zum Onkel gehen [de] phát âm zum Onkel gehen 0 bình chọn
05/06/2021 Nimm das Buch aus dem Regal. [de] phát âm Nimm das Buch aus dem Regal. 0 bình chọn
05/06/2021 die Kartoffeln [de] phát âm die Kartoffeln 0 bình chọn
05/06/2021 zu Mittag [de] phát âm zu Mittag 0 bình chọn
05/06/2021 auf die Toilette gehen [de] phát âm auf die Toilette gehen 0 bình chọn
05/06/2021 an den Rhein fahren [de] phát âm an den Rhein fahren 0 bình chọn
05/06/2021 zu den Eltern gehen [de] phát âm zu den Eltern gehen 0 bình chọn
05/06/2021 zur Schule gehen [de] phát âm zur Schule gehen 0 bình chọn
05/06/2021 ins Disneyland fahren [de] phát âm ins Disneyland fahren 0 bình chọn
05/06/2021 in die Oper gehen [de] phát âm in die Oper gehen 0 bình chọn
05/06/2021 zu Thomas gehen [de] phát âm zu Thomas gehen 0 bình chọn
05/06/2021 zu uns kommen [de] phát âm zu uns kommen 0 bình chọn
05/06/2021 auf die Post gehen [de] phát âm auf die Post gehen 0 bình chọn
05/06/2021 in den Park gehen [de] phát âm in den Park gehen 0 bình chọn
05/06/2021 nach Deutschland fahren [de] phát âm nach Deutschland fahren 0 bình chọn
05/06/2021 nach Berlin fahren [de] phát âm nach Berlin fahren 0 bình chọn
05/06/2021 Ich verlasse das Zimmer für zehn Minuten. [de] phát âm Ich verlasse das Zimmer für zehn Minuten. 0 bình chọn
05/06/2021 Wie kommt das? [de] phát âm Wie kommt das? 0 bình chọn
05/06/2021 Jeden Tag joggt er drei Stunden. [de] phát âm Jeden Tag joggt er drei Stunden. 0 bình chọn
05/06/2021 Heute habe ich drei Stunden Klavier gespielt. [de] phát âm Heute habe ich drei Stunden Klavier gespielt. 0 bình chọn
04/06/2021 Ich will Deutsch sprechen. [de] phát âm Ich will Deutsch sprechen. 0 bình chọn
04/06/2021 der Wecker [de] phát âm der Wecker 0 bình chọn
04/06/2021 elementare Geometrie [de] phát âm elementare Geometrie 0 bình chọn
04/06/2021 Christopher Trimmel [de] phát âm Christopher Trimmel 1 bình chọn
04/06/2021 Alexander Schlager [de] phát âm Alexander Schlager 0 bình chọn