Thành viên:

Birnentee

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Birnentee

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/05/2020 Jeu-de-Paume-Meisterschaft [de] phát âm Jeu-de-Paume-Meisterschaft 0 bình chọn
20/05/2020 Ringtennismeisterschaft [de] phát âm Ringtennismeisterschaft 0 bình chọn
20/05/2020 Ringtennismeister [de] phát âm Ringtennismeister 0 bình chọn
20/05/2020 Brennballmeisterschaft [de] phát âm Brennballmeisterschaft 0 bình chọn
20/05/2020 Brennballmeister [de] phát âm Brennballmeister 0 bình chọn
20/05/2020 Baseballmeisterschaft [de] phát âm Baseballmeisterschaft 0 bình chọn
20/05/2020 Baseballmeister [de] phát âm Baseballmeister 0 bình chọn
20/05/2020 Pétanquemeisterschaftsaspirantin [de] phát âm Pétanquemeisterschaftsaspirantin 0 bình chọn
20/05/2020 Pétanquemeisterschaftsaspirant [de] phát âm Pétanquemeisterschaftsaspirant 0 bình chọn
20/05/2020 Pétanquemannschaftsmeisterschaft [de] phát âm Pétanquemannschaftsmeisterschaft 0 bình chọn
20/05/2020 Pétanquemannschaftsmeisterin [de] phát âm Pétanquemannschaftsmeisterin 0 bình chọn
20/05/2020 Pétanquemannschaftsmeister [de] phát âm Pétanquemannschaftsmeister 0 bình chọn
20/05/2020 Pétanquemannschaftsführerin [de] phát âm Pétanquemannschaftsführerin 0 bình chọn
20/05/2020 Pétanquemannschaftsführer [de] phát âm Pétanquemannschaftsführer 0 bình chọn
20/05/2020 Pétanquemannschaft [de] phát âm Pétanquemannschaft 0 bình chọn
20/05/2020 Pétanquespielerinnen [de] phát âm Pétanquespielerinnen 0 bình chọn
20/05/2020 Pétanquespieler [de] phát âm Pétanquespieler 0 bình chọn
20/05/2020 Pétanquespiel [de] phát âm Pétanquespiel 0 bình chọn
20/05/2020 Boule Lyonnaise [de] phát âm Boule Lyonnaise 0 bình chọn
20/05/2020 boule [de] phát âm boule 0 bình chọn
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meisterschaftsaspirant [de] phát âm Boule-Lyonnaise-Meisterschaftsaspirant 0 bình chọn
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meisterschaft [de] phát âm Boule-Lyonnaise-Meisterschaft 0 bình chọn
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meister [de] phát âm Boule-Lyonnaise-Meister 0 bình chọn
20/05/2020 Was war denn los? [de] phát âm Was war denn los? 0 bình chọn
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Mannschaft [de] phát âm Boule-Lyonnaise-Mannschaft 0 bình chọn
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spielerin [de] phát âm Boule-Lyonnaise-Spielerin 0 bình chọn
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spieler [de] phát âm Boule-Lyonnaise-Spieler 0 bình chọn
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spiel [de] phát âm Boule-Lyonnaise-Spiel 0 bình chọn
20/05/2020 Boulespielfläche [de] phát âm Boulespielfläche 0 bình chọn
20/05/2020 Boulemannschaftskapitän [de] phát âm Boulemannschaftskapitän 0 bình chọn