Thành viên:

Blasius

Đăng ký phát âm của Blasius

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
17/01/2020 Gluino [de] phát âm Gluino Của slin
17/01/2020 Tensorboson [de] phát âm Tensorboson Của slin
17/01/2020 Ikosagon [de] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
13/01/2020 Schützenabwehrmine [de] phát âm Schützenabwehrmine Của Linlan
13/01/2020 Haftkiefer [de] phát âm Haftkiefer Của Liebeskind
13/01/2020 Harlekinfrösche [de] phát âm Harlekinfrösche Của Linlan
13/01/2020 Transmembrandomäne [de] phát âm Transmembrandomäne Của Linlan
10/01/2020 Schüsselpastete [de] phát âm Schüsselpastete Của Linlan
06/01/2020 Buschhacker [de] phát âm Buschhacker Của lykke
06/01/2020 Totraser [de] phát âm Totraser Của Liebeskind
06/01/2020 Penisruptur [de] phát âm Penisruptur Của lykke
06/01/2020 Farinzucker [de] phát âm Farinzucker Của slin
06/01/2020 Bibergeil [de] phát âm Bibergeil Của lykke
06/01/2020 Orthoklas [de] phát âm Orthoklas Của slin
06/01/2020 Schleifhärte [de] phát âm Schleifhärte Của lykke
06/01/2020 Parallelotop [de] phát âm Parallelotop Của slin
06/01/2020 Deltoidikositetraeder [de] phát âm Deltoidikositetraeder Của slin
03/01/2020 Nebelspalter [de] phát âm Nebelspalter Của slin
03/01/2020 Stöpsellocke [de] phát âm Stöpsellocke Của Bartleby
30/12/2019 Gerberlohe [de] phát âm Gerberlohe Của Bartleby
26/12/2019 Rhombenkuboktaeder [de] phát âm Rhombenkuboktaeder Của Bartleby
26/12/2019 Schwenkfeldianer [de] phát âm Schwenkfeldianer Của Bartleby
26/12/2019 Palatalisierung [de] phát âm Palatalisierung Của Bartleby
26/12/2019 Morigkeit [de] phát âm Morigkeit Của Bartleby
26/12/2019 Morenschrift [de] phát âm Morenschrift Của Bartleby
19/12/2019 Geschlechtshabitus [de] phát âm Geschlechtshabitus Của lykke
19/12/2019 Gabeltiere [de] phát âm Gabeltiere Của lykke
19/12/2019 Furchenwale [de] phát âm Furchenwale Của lykke
12/12/2019 Homomutatus [de] phát âm Homomutatus Của AnnaElena
11/12/2019 Pansexualismus [de] phát âm Pansexualismus Của AnneBreitbarth