Thành viên:

BlueNote

Đăng ký phát âm của BlueNote

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/07/2012 monstruo [es] phát âm monstruo 0 bình chọn
24/07/2012 lasciva [es] phát âm lasciva 0 bình chọn
24/07/2012 sabanero [es] phát âm sabanero 0 bình chọn
20/07/2012 piano [es] phát âm piano 0 bình chọn
20/07/2012 gurrumina [es] phát âm gurrumina 0 bình chọn
20/07/2012 externamente [es] phát âm externamente 0 bình chọn
20/07/2012 súcubo [es] phát âm súcubo 0 bình chọn
20/07/2012 bellaquear [es] phát âm bellaquear 0 bình chọn
20/07/2012 botija [es] phát âm botija 0 bình chọn
20/07/2012 chiquilín [es] phát âm chiquilín 0 bình chọn
20/07/2012 saborearte [es] phát âm saborearte 0 bình chọn
20/07/2012 a cielo abierto [es] phát âm a cielo abierto 0 bình chọn
20/07/2012 al aire libre [es] phát âm al aire libre 0 bình chọn