Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Phát âm Thông tin
04/05/2018 Slán a bheas tú. [ga] phát âm Slán a bheas tú. 0 bình chọn
04/05/2018 Tá olc orm. [ga] phát âm Tá olc orm. 0 bình chọn
04/05/2018 Go n-éirí an t-ádh leat. [ga] phát âm Go n-éirí an t-ádh leat. 0 bình chọn
04/05/2018 Sé do bheatha abhaile [ga] phát âm Sé do bheatha abhaile 0 bình chọn
04/05/2018 Go mbeannaí Dia dhuit. [ga] phát âm Go mbeannaí Dia dhuit. 0 bình chọn
04/05/2018 Go raibh maith agat. [ga] phát âm Go raibh maith agat. 0 bình chọn
04/05/2018 Tá grá agam duit. [ga] phát âm Tá grá agam duit. 0 bình chọn
14/07/2017 Cé méad atá ann? [ga] phát âm Cé méad atá ann? 0 bình chọn
14/07/2017 Cad é mar atá tú? [ga] phát âm Cad é mar atá tú? 0 bình chọn
14/07/2017 An dtuigeann tú Gaeilge? [ga] phát âm An dtuigeann tú Gaeilge? 0 bình chọn