Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
24/12/2019 airleacan [ga] phát âm airleacan 0 bình chọn
29/11/2019 Mórrigán - Mór-Ríoghain [ga] phát âm Mórrigán - Mór-Ríoghain 0 bình chọn
26/11/2019 feicthe [ga] phát âm feicthe 0 bình chọn
30/07/2019 Каниболоцкий [ru] phát âm Каниболоцкий Của Spinster
11/06/2018 Nig Uidhrín [ga] phát âm Nig Uidhrín 0 bình chọn
04/05/2018 Slán a bheas tú. [ga] phát âm Slán a bheas tú. 1 bình chọn
04/05/2018 Tá olc orm. [ga] phát âm Tá olc orm. 0 bình chọn
04/05/2018 Go n-éirí an t-ádh leat. [ga] phát âm Go n-éirí an t-ádh leat. 1 bình chọn
04/05/2018 Sé do bheatha abhaile [ga] phát âm Sé do bheatha abhaile Của Conchur
04/05/2018 Go mbeannaí Dia dhuit. [ga] phát âm Go mbeannaí Dia dhuit. 0 bình chọn
04/05/2018 Go raibh maith agat. [ga] phát âm Go raibh maith agat. 1 bình chọn
04/05/2018 Tá grá agam duit. [ga] phát âm Tá grá agam duit. 0 bình chọn
11/04/2018 caochneantóg dhearg [ga] phát âm caochneantóg dhearg 0 bình chọn
07/04/2018 Guénhaël [br] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
27/03/2018 Clonfert [en] phát âm Clonfert 1 bình chọn
09/01/2018 Thomond (Hib.English) [ga] phát âm Thomond (Hib.English) 0 bình chọn
30/11/2017 Íosagán [ga] phát âm Íosagán 0 bình chọn
26/09/2017 siolla [ga] phát âm siolla 0 bình chọn
14/07/2017 Pairlement [ga] phát âm Pairlement 0 bình chọn
14/07/2017 Cé méad atá ann? [ga] phát âm Cé méad atá ann? 0 bình chọn
14/07/2017 Cad é mar atá tú? [ga] phát âm Cad é mar atá tú? 0 bình chọn
14/07/2017 An dtuigeann tú Gaeilge? [ga] phát âm An dtuigeann tú Gaeilge? Của Conchur
19/05/2017 comhghuaillithe [ga] phát âm comhghuaillithe 0 bình chọn
06/04/2017 go n-éirí leat [ga] phát âm go n-éirí leat Của Conchur
03/11/2016 Eilís Ní Dhuibhne [ga] phát âm Eilís Ní Dhuibhne 0 bình chọn
15/07/2016 דגיגון [he] phát âm דגיגון Của yoramgalili
15/07/2016 דגיג [he] phát âm דגיג Của yoramgalili
20/09/2015 Ó Coileáin [ga] phát âm Ó Coileáin 0 bình chọn
23/02/2015 an chónaidhm [ga] phát âm an chónaidhm 0 bình chọn
30/07/2014 boicín [ga] phát âm boicín 0 bình chọn