Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Nghe Bình chọn
04/05/2018 Bíodh lá maith agat [ga] phát âm Bíodh lá maith agat 0 bình chọn
04/05/2018 Slán a bheas tú. [ga] phát âm Slán a bheas tú. 0 bình chọn
04/05/2018 Tá olc orm. [ga] phát âm Tá olc orm. 0 bình chọn
04/05/2018 Go n-éirí an t-ádh leat. [ga] phát âm Go n-éirí an t-ádh leat. 0 bình chọn
04/05/2018 Sé do bheatha abhaile [ga] phát âm Sé do bheatha abhaile 0 bình chọn
04/05/2018 Go mbeannaí Dia dhuit. [ga] phát âm Go mbeannaí Dia dhuit. 0 bình chọn
04/05/2018 Go raibh maith agat. [ga] phát âm Go raibh maith agat. 0 bình chọn
04/05/2018 Tá grá agam duit. [ga] phát âm Tá grá agam duit. 0 bình chọn
04/05/2018 Dia dhuit [ga] phát âm Dia dhuit 0 bình chọn
04/05/2018 saol an mhadaidh bháin [ga] phát âm saol an mhadaidh bháin 0 bình chọn
27/04/2018 Níl aon fhuaim ann [ga] phát âm Níl aon fhuaim ann 0 bình chọn
17/04/2018 Suigh síos ansin. [ga] phát âm Suigh síos ansin. 0 bình chọn
17/04/2018 Táimse ag fanacht anseo le fada. [ga] phát âm Táimse ag fanacht anseo le fada. 0 bình chọn
17/04/2018 An bhfuil tríocha gloine againn? [ga] phát âm An bhfuil tríocha gloine againn? 0 bình chọn
17/04/2018 tá naoi rud 's nócha ann [ga] phát âm tá naoi rud 's nócha ann 0 bình chọn
17/04/2018 Ní maith linn a bheith ag cócaireacht. [ga] phát âm Ní maith linn a bheith ag cócaireacht. 0 bình chọn
17/04/2018 Ní maith liom a bheith ag rith. [ga] phát âm Ní maith liom a bheith ag rith. 0 bình chọn
17/04/2018 Ní bheidh muid ann san oíche amárach [ga] phát âm Ní bheidh muid ann san oíche amárach 0 bình chọn
17/04/2018 Táim an-sásta go bhfuil tú ar ais [ga] phát âm Táim an-sásta go bhfuil tú ar ais 0 bình chọn
17/04/2018 Táim an-sásta go bhfuil siad ar ais [ga] phát âm Táim an-sásta go bhfuil siad ar ais 0 bình chọn
17/04/2018 Beidh an chéad chlár eile air. [ga] phát âm Beidh an chéad chlár eile air. 0 bình chọn
17/04/2018 Tá an saol go haoibhinn anseo. [ga] phát âm Tá an saol go haoibhinn anseo. 0 bình chọn
17/04/2018 Tá an aimsir ar dóigh an taobh seo tíre. [ga] phát âm Tá an aimsir ar dóigh an taobh seo tíre. 0 bình chọn
17/04/2018 Cad ba mhaith leat le haghaidh lóin? [ga] phát âm Cad ba mhaith leat le haghaidh lóin? 0 bình chọn
17/04/2018 faigheann sé glaoch gach lá [ga] phát âm faigheann sé glaoch gach lá 0 bình chọn
17/04/2018 Bog amach as an mbealach. [ga] phát âm Bog amach as an mbealach. 0 bình chọn
17/04/2018 tá cuspóir leis an oideachas [ga] phát âm tá cuspóir leis an oideachas 0 bình chọn
17/04/2018 Tá sé ró-mhór at fad. [ga] phát âm Tá sé ró-mhór at fad. 0 bình chọn
17/04/2018 Bhi sé go deas a bheith caint leatsa. [ga] phát âm Bhi sé go deas a bheith caint leatsa. 0 bình chọn
17/04/2018 Go hálainn i ngach aon chaoi [ga] phát âm Go hálainn i ngach aon chaoi 0 bình chọn