Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/11/2019 ghrian [ga] phát âm ghrian 0 bình chọn
15/09/2019 Ó Doibhlin [ga] phát âm Ó Doibhlin 0 bình chọn
15/09/2019 mogaill fholmha [ga] phát âm mogaill fholmha 0 bình chọn
15/09/2019 dhéanfá [ga] phát âm dhéanfá 0 bình chọn
15/09/2019 oirfide [ga] phát âm oirfide 1 bình chọn
15/09/2019 oidheadh [ga] phát âm oidheadh 1 bình chọn
15/09/2019 Cadha [ga] phát âm Cadha 0 bình chọn
15/09/2019 slioganach [ga] phát âm slioganach 0 bình chọn
15/09/2019 Gráig na Manach [ga] phát âm Gráig na Manach 0 bình chọn
15/09/2019 leoin [ga] phát âm leoin 0 bình chọn
15/09/2019 samhraí [ga] phát âm samhraí 0 bình chọn
15/09/2019 tsneachta [ga] phát âm tsneachta 0 bình chọn
15/09/2019 snámhaí [ga] phát âm snámhaí 0 bình chọn
15/09/2019 boghta [ga] phát âm boghta 0 bình chọn
15/09/2019 gheofaí [ga] phát âm gheofaí 0 bình chọn
15/09/2019 uisge [ga] phát âm uisge 0 bình chọn
15/09/2019 Mhic Suibhne [ga] phát âm Mhic Suibhne 0 bình chọn
15/09/2019 éirim [ga] phát âm éirim 0 bình chọn
15/09/2019 loisc [ga] phát âm loisc 0 bình chọn
15/09/2019 ciaptha [ga] phát âm ciaptha 0 bình chọn
15/09/2019 chlúdaigh [ga] phát âm chlúdaigh 0 bình chọn
15/09/2019 Scuabtuinne [ga] phát âm Scuabtuinne 0 bình chọn
15/09/2019 ramhrú [ga] phát âm ramhrú 0 bình chọn
15/09/2019 ramhraithe [ga] phát âm ramhraithe 0 bình chọn
15/09/2019 Brandon Scott McCrory [ga] phát âm Brandon Scott McCrory 0 bình chọn
15/09/2019 Rory Brandon McCrory [ga] phát âm Rory Brandon McCrory 0 bình chọn
15/09/2019 Máire Proinséas Nic Shandair [ga] phát âm Máire Proinséas Nic Shandair 0 bình chọn
15/09/2019 Rabhthas [ga] phát âm Rabhthas 0 bình chọn
15/09/2019 Oireachtaigh [ga] phát âm Oireachtaigh 0 bình chọn
15/09/2019 mag [ga] phát âm mag 0 bình chọn