Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/05/2018 armchar [ga] phát âm armchar 0 bình chọn
07/05/2018 Leamhach [ga] phát âm Leamhach 0 bình chọn
07/05/2018 stadhan [ga] phát âm stadhan 0 bình chọn
07/05/2018 dallchéim [ga] phát âm dallchéim 0 bình chọn
07/05/2018 faolshnámh [ga] phát âm faolshnámh 0 bình chọn
07/05/2018 gadhrach [ga] phát âm gadhrach 0 bình chọn
07/05/2018 athghnó [ga] phát âm athghnó 0 bình chọn
07/05/2018 Dabhóg [ga] phát âm Dabhóg 0 bình chọn
07/05/2018 Ní thabharfaidh [ga] phát âm Ní thabharfaidh 0 bình chọn
07/05/2018 seoraí [ga] phát âm seoraí 0 bình chọn
07/05/2018 liothrach [ga] phát âm liothrach 0 bình chọn
07/05/2018 béalastán [ga] phát âm béalastán 0 bình chọn
07/05/2018 Breatimeacht [ga] phát âm Breatimeacht 0 bình chọn
07/05/2018 Tliongánach [ga] phát âm Tliongánach 0 bình chọn
07/05/2018 Callán [ga] phát âm Callán 0 bình chọn
07/05/2018 Ní Bhreanáin [ga] phát âm Ní Bhreanáin 0 bình chọn
07/05/2018 Aoibhnait [ga] phát âm Aoibhnait 0 bình chọn
07/05/2018 Amhlaoibh [ga] phát âm Amhlaoibh 0 bình chọn
07/05/2018 lá saoire bainc [ga] phát âm lá saoire bainc 0 bình chọn
07/05/2018 Ó Dónaill [ga] phát âm Ó Dónaill 0 bình chọn
07/05/2018 Ríona [ga] phát âm Ríona 0 bình chọn
07/05/2018 aistreoir [ga] phát âm aistreoir 0 bình chọn
07/05/2018 fear tís [ga] phát âm fear tís 0 bình chọn
07/05/2018 fear léannta [ga] phát âm fear léannta 0 bình chọn
07/05/2018 síochán [ga] phát âm síochán 0 bình chọn
07/05/2018 Síochán leat [ga] phát âm Síochán leat 0 bình chọn
07/05/2018 scaifte [ga] phát âm scaifte 0 bình chọn
07/05/2018 doirt [ga] phát âm doirt 0 bình chọn
07/05/2018 íotach [ga] phát âm íotach 0 bình chọn
07/05/2018 thuairimí [ga] phát âm thuairimí 0 bình chọn