Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/12/2019 peitreal [ga] phát âm peitreal 0 bình chọn
12/12/2019 na dathanna [ga] phát âm na dathanna 0 bình chọn
12/12/2019 Ó Maolagáin [ga] phát âm Ó Maolagáin 0 bình chọn
12/12/2019 Craos [ga] phát âm Craos 0 bình chọn
12/12/2019 A Chraois [ga] phát âm A Chraois 0 bình chọn
12/12/2019 A Chraosa [ga] phát âm A Chraosa 0 bình chọn
12/12/2019 ceilt [ga] phát âm ceilt 0 bình chọn
12/12/2019 ceilte [ga] phát âm ceilte 0 bình chọn
12/12/2019 leisce [ga] phát âm leisce 0 bình chọn
12/12/2019 teifeach [ga] phát âm teifeach 0 bình chọn
12/12/2019 seasc [ga] phát âm seasc 0 bình chọn
12/12/2019 pearsa [ga] phát âm pearsa 0 bình chọn
12/12/2019 ceal [ga] phát âm ceal 0 bình chọn
12/12/2019 suirí [ga] phát âm suirí 0 bình chọn
12/12/2019 toirt [ga] phát âm toirt 0 bình chọn
12/12/2019 spíonán [ga] phát âm spíonán 0 bình chọn
12/12/2019 sháigh [ga] phát âm sháigh 0 bình chọn
12/12/2019 mhuc [ga] phát âm mhuc 0 bình chọn
12/12/2019 inmhe [ga] phát âm inmhe 0 bình chọn
12/12/2019 stríoc [ga] phát âm stríoc 0 bình chọn
12/12/2019 scliúchas [ga] phát âm scliúchas 0 bình chọn
12/12/2019 ghreamaigh [ga] phát âm ghreamaigh 0 bình chọn
12/12/2019 cnag [ga] phát âm cnag 0 bình chọn
12/12/2019 maistíneacht [ga] phát âm maistíneacht 0 bình chọn
12/12/2019 láimhseáil [ga] phát âm láimhseáil 0 bình chọn
12/12/2019 tae luibhe [ga] phát âm tae luibhe 0 bình chọn
12/12/2019 suaimhneas [ga] phát âm suaimhneas 0 bình chọn
12/12/2019 is neamhghnáiche [ga] phát âm is neamhghnáiche 0 bình chọn
12/12/2019 neamhghnách [ga] phát âm neamhghnách 0 bình chọn
12/12/2019 seachrán [ga] phát âm seachrán 0 bình chọn