Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/05/2018 thuairimí [ga] phát âm thuairimí 0 bình chọn
07/05/2018 bunuimhreacha [ga] phát âm bunuimhreacha 1 bình chọn
07/05/2018 bhróin [ga] phát âm bhróin 0 bình chọn
07/05/2018 creathnú [ga] phát âm creathnú 0 bình chọn
07/05/2018 Costrach [ga] phát âm Costrach 0 bình chọn
07/05/2018 Céatach [ga] phát âm Céatach 0 bình chọn
07/05/2018 seanaithreacha [ga] phát âm seanaithreacha 0 bình chọn
07/05/2018 aon cheann amháin [ga] phát âm aon cheann amháin 1 bình chọn
07/05/2018 aon fhear déag [ga] phát âm aon fhear déag 1 bình chọn
07/05/2018 aon duine amháin [ga] phát âm aon duine amháin 1 bình chọn
07/05/2018 phroifisiún [ga] phát âm phroifisiún 0 bình chọn
07/05/2018 scríbhneora [ga] phát âm scríbhneora 0 bình chọn
07/05/2018 litríonn tú [ga] phát âm litríonn tú 0 bình chọn
07/05/2018 as Gaeilge [ga] phát âm as Gaeilge 1 bình chọn
07/05/2018 do bhur [ga] phát âm do bhur 1 bình chọn
07/05/2018 de bhur [ga] phát âm de bhur 1 bình chọn
07/05/2018 faoinár [ga] phát âm faoinár 1 bình chọn
07/05/2018 ónár [ga] phát âm ónár 1 bình chọn
07/05/2018 trínár [ga] phát âm trínár 1 bình chọn
07/05/2018 leitís [ga] phát âm leitís 0 bình chọn
07/05/2018 leaca [ga] phát âm leaca 0 bình chọn
07/05/2018 prainnteach [ga] phát âm prainnteach 0 bình chọn
07/05/2018 Gabhfaidh [ga] phát âm Gabhfaidh 0 bình chọn
07/05/2018 múinteora [ga] phát âm múinteora 0 bình chọn
07/05/2018 ní fhillfidh mé [ga] phát âm ní fhillfidh mé 1 bình chọn
07/05/2018 Nach dtitfidh sé? [ga] phát âm Nach dtitfidh sé? 1 bình chọn
07/05/2018 ní chanfaidh mé [ga] phát âm ní chanfaidh mé 1 bình chọn
07/05/2018 leis na [ga] phát âm leis na 1 bình chọn
07/05/2018 ní dhúntar é [ga] phát âm ní dhúntar é 1 bình chọn
07/05/2018 an ndúntar é? [ga] phát âm an ndúntar é? 1 bình chọn