Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/12/2019 stráinín [ga] phát âm stráinín 0 bình chọn
12/12/2019 sainfheidhmeach [ga] phát âm sainfheidhmeach 0 bình chọn
12/12/2019 suaill [ga] phát âm suaill 0 bình chọn
12/12/2019 daingnigh [ga] phát âm daingnigh 0 bình chọn
12/12/2019 muintearas [ga] phát âm muintearas 0 bình chọn
12/12/2019 vása [ga] phát âm vása 0 bình chọn
12/12/2019 fallaing [ga] phát âm fallaing 0 bình chọn
12/12/2019 ligean ort [ga] phát âm ligean ort 0 bình chọn
12/12/2019 carthanas [ga] phát âm carthanas 0 bình chọn
12/12/2019 dual [ga] phát âm dual 0 bình chọn
12/12/2019 beachtú [ga] phát âm beachtú 0 bình chọn
12/12/2019 toll [ga] phát âm toll 0 bình chọn
12/12/2019 toll in airde [ga] phát âm toll in airde 0 bình chọn
12/12/2019 rannpháirteach [ga] phát âm rannpháirteach 0 bình chọn
12/12/2019 dealaigh [ga] phát âm dealaigh 0 bình chọn
12/12/2019 dealú [ga] phát âm dealú 0 bình chọn
12/12/2019 dhealaigh [ga] phát âm dhealaigh 0 bình chọn
12/12/2019 fáisceadh [ga] phát âm fáisceadh 0 bình chọn
12/12/2019 chomh-dhothuigtheacht [ga] phát âm chomh-dhothuigtheacht 0 bình chọn
12/12/2019 tuigtheacht [ga] phát âm tuigtheacht 0 bình chọn
12/12/2019 chomh-inthuigtheacht [ga] phát âm chomh-inthuigtheacht 0 bình chọn
12/12/2019 corruair [ga] phát âm corruair 0 bình chọn
12/12/2019 ar uairibh [ga] phát âm ar uairibh 0 bình chọn
12/12/2019 coinsiasach [ga] phát âm coinsiasach 0 bình chọn
12/12/2019 pléascach [ga] phát âm pléascach 0 bình chọn
12/12/2019 níorbh ea [ga] phát âm níorbh ea 0 bình chọn
12/12/2019 eiseamláir [ga] phát âm eiseamláir 0 bình chọn
12/12/2019 gléasadh [ga] phát âm gléasadh 0 bình chọn
12/12/2019 arbh é [ga] phát âm arbh é 0 bình chọn
12/12/2019 arbh ea [ga] phát âm arbh ea 0 bình chọn