Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/05/2018 Greamán [ga] phát âm Greamán 0 bình chọn
07/05/2018 cuideoidh [ga] phát âm cuideoidh 0 bình chọn
07/05/2018 bronnfar [ga] phát âm bronnfar 0 bình chọn
07/05/2018 shíneoidh [ga] phát âm shíneoidh 0 bình chọn
07/05/2018 gheofar [ga] phát âm gheofar 0 bình chọn
07/05/2018 ndéarfaidh [ga] phát âm ndéarfaidh 0 bình chọn
07/05/2018 gcloisfidh [ga] phát âm gcloisfidh 0 bình chọn
07/05/2018 chodlóidh [ga] phát âm chodlóidh 0 bình chọn
07/05/2018 i mbarr [ga] phát âm i mbarr 0 bình chọn
07/05/2018 druidte [ga] phát âm druidte 0 bình chọn
07/05/2018 abhlóir [ga] phát âm abhlóir 0 bình chọn
07/05/2018 ábhal [ga] phát âm ábhal 0 bình chọn
07/05/2018 lena chéile [ga] phát âm lena chéile 0 bình chọn
07/05/2018 maitheamh [ga] phát âm maitheamh 0 bình chọn
07/05/2018 ag madhmadh [ga] phát âm ag madhmadh 0 bình chọn
07/05/2018 Úsáideann [ga] phát âm Úsáideann 0 bình chọn
07/05/2018 íocaim [ga] phát âm íocaim 0 bình chọn
07/05/2018 Cén clár? [ga] phát âm Cén clár? 0 bình chọn
07/05/2018 cnádaí [ga] phát âm cnádaí 0 bình chọn
07/05/2018 Bhfannloinnreach [ga] phát âm Bhfannloinnreach 0 bình chọn
07/05/2018 mothaolach [ga] phát âm mothaolach 0 bình chọn
07/05/2018 súgánach [ga] phát âm súgánach 0 bình chọn
07/05/2018 sídh [ga] phát âm sídh 0 bình chọn
07/05/2018 broghach [ga] phát âm broghach 0 bình chọn
07/05/2018 cumhal [ga] phát âm cumhal 0 bình chọn
07/05/2018 an fhras [ga] phát âm an fhras 0 bình chọn
07/05/2018 oireas [ga] phát âm oireas 0 bình chọn
07/05/2018 Ó Luineacháin [ga] phát âm Ó Luineacháin 0 bình chọn
07/05/2018 an fheighil [ga] phát âm an fheighil 0 bình chọn
07/05/2018 feighil [ga] phát âm feighil 0 bình chọn