Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/05/2018 mhaidhm [ga] phát âm mhaidhm 0 bình chọn
06/05/2018 mbainis [ga] phát âm mbainis 0 bình chọn
06/05/2018 Bealaí gur féidir éisteacht [ga] phát âm Bealaí gur féidir éisteacht 0 bình chọn
06/05/2018 cad a deir siad? [ga] phát âm cad a deir siad? 0 bình chọn
06/05/2018 Tiomna [ga] phát âm Tiomna 0 bình chọn
06/05/2018 is mó [ga] phát âm is mó 0 bình chọn
06/05/2018 an ghiolcach [ga] phát âm an ghiolcach 0 bình chọn
06/05/2018 Ó Foghladha [ga] phát âm Ó Foghladha 0 bình chọn
06/05/2018 más ea [ga] phát âm más ea 0 bình chọn
06/05/2018 críochnóirí [ga] phát âm críochnóirí 0 bình chọn
06/05/2018 cuimil [ga] phát âm cuimil 0 bình chọn
06/05/2018 a luaithe [ga] phát âm a luaithe 0 bình chọn
06/05/2018 Gabhaile [ga] phát âm Gabhaile 0 bình chọn
06/05/2018 créacht [ga] phát âm créacht 0 bình chọn
06/05/2018 fallaí [ga] phát âm fallaí 0 bình chọn
06/05/2018 ar chlé [ga] phát âm ar chlé 0 bình chọn
06/05/2018 an fhaill [ga] phát âm an fhaill 0 bình chọn
06/05/2018 teachtaí [ga] phát âm teachtaí 0 bình chọn
06/05/2018 d'aonar [ga] phát âm d'aonar 0 bình chọn
06/05/2018 ní fhónfaidh sé [ga] phát âm ní fhónfaidh sé 0 bình chọn
06/05/2018 dearna [ga] phát âm dearna 0 bình chọn
06/05/2018 bhfásann [ga] phát âm bhfásann 0 bình chọn
06/05/2018 thriúr [ga] phát âm thriúr 0 bình chọn
06/05/2018 sháraíonn [ga] phát âm sháraíonn 0 bình chọn
06/05/2018 machnaigh [ga] phát âm machnaigh 0 bình chọn
06/05/2018 gannchuid [ga] phát âm gannchuid 0 bình chọn
06/05/2018 curiarracht [ga] phát âm curiarracht 0 bình chọn
06/05/2018 ngloine [ga] phát âm ngloine 0 bình chọn
06/05/2018 biatachas [ga] phát âm biatachas 0 bình chọn
06/05/2018 Éire Saor [ga] phát âm Éire Saor 0 bình chọn