Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/05/2018 roghnós [ga] phát âm roghnós 0 bình chọn
07/05/2018 frithallasán [ga] phát âm frithallasán 0 bình chọn
07/05/2018 dréachtaí [ga] phát âm dréachtaí 0 bình chọn
06/05/2018 Croibh [ga] phát âm Croibh 0 bình chọn
06/05/2018 gnúis [ga] phát âm gnúis 0 bình chọn
06/05/2018 ghortú [ga] phát âm ghortú 0 bình chọn
06/05/2018 ghalar [ga] phát âm ghalar 0 bình chọn
06/05/2018 Eaglais Shasana [ga] phát âm Eaglais Shasana 0 bình chọn
06/05/2018 tá bia ón bhfear [ga] phát âm tá bia ón bhfear 0 bình chọn
06/05/2018 Desmond O'Donnell [en] phát âm Desmond O'Donnell 0 bình chọn
06/05/2018 níl páistí acu [ga] phát âm níl páistí acu 0 bình chọn
06/05/2018 Rionaghach [ga] phát âm Rionaghach 0 bình chọn
06/05/2018 puisín [ga] phát âm puisín 0 bình chọn
06/05/2018 Fraochdin [ga] phát âm Fraochdin 0 bình chọn
06/05/2018 dearthaireacha [ga] phát âm dearthaireacha 0 bình chọn
06/05/2018 Lineen [en] phát âm Lineen 0 bình chọn
06/05/2018 Linnane [en] phát âm Linnane 0 bình chọn
06/05/2018 luprachán [ga] phát âm luprachán 0 bình chọn
06/05/2018 dhrochréalta [ga] phát âm dhrochréalta 0 bình chọn
06/05/2018 crann nollag [ga] phát âm crann nollag 0 bình chọn
06/05/2018 sionagóg [ga] phát âm sionagóg 1 bình chọn
06/05/2018 dúntar [ga] phát âm dúntar 0 bình chọn
06/05/2018 neamhshuim [ga] phát âm neamhshuim 0 bình chọn
06/05/2018 camshúileach [ga] phát âm camshúileach 0 bình chọn
06/05/2018 fiarshúileach [ga] phát âm fiarshúileach 0 bình chọn
06/05/2018 veigeán [ga] phát âm veigeán 1 bình chọn
06/05/2018 bhealaí [ga] phát âm bhealaí 0 bình chọn
06/05/2018 marú [ga] phát âm marú 0 bình chọn
06/05/2018 Gortaíonn [ga] phát âm Gortaíonn 0 bình chọn
06/05/2018 seantuismitheoirí [ga] phát âm seantuismitheoirí 0 bình chọn