Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/05/2018 banchéile [ga] phát âm banchéile 0 bình chọn
05/05/2018 Brannach [ga] phát âm Brannach 0 bình chọn
05/05/2018 Ionatán [ga] phát âm Ionatán 0 bình chọn
05/05/2018 téadléimneach [ga] phát âm téadléimneach 0 bình chọn
05/05/2018 ansan [ga] phát âm ansan 0 bình chọn
05/05/2018 O'Dogherty [en] phát âm O'Dogherty 0 bình chọn
05/05/2018 teighígí [ga] phát âm teighígí 0 bình chọn
05/05/2018 duibhéan [ga] phát âm duibhéan 0 bình chọn
05/05/2018 ngluine [ga] phát âm ngluine 0 bình chọn
05/05/2018 Ní Chaonaigh [ga] phát âm Ní Chaonaigh 0 bình chọn
05/05/2018 An Siodhbhradh [ga] phát âm An Siodhbhradh 0 bình chọn
05/05/2018 fosclaígí [ga] phát âm fosclaígí 0 bình chọn
05/05/2018 scológ [ga] phát âm scológ 0 bình chọn
05/05/2018 Molaise / Maol Íosa [ga] phát âm Molaise / Maol Íosa 0 bình chọn
05/05/2018 Ó Loideáin [ga] phát âm Ó Loideáin 0 bình chọn
05/05/2018 Paitseach [ga] phát âm Paitseach 0 bình chọn
05/05/2018 Choilm [ga] phát âm Choilm 0 bình chọn
05/05/2018 A Mhóir [ga] phát âm A Mhóir 0 bình chọn
05/05/2018 Meirdreach [ga] phát âm Meirdreach 0 bình chọn
05/05/2018 Cite [ga] phát âm Cite 0 bình chọn
05/05/2018 Tónaí [ga] phát âm Tónaí 0 bình chọn
05/05/2018 Beartla [ga] phát âm Beartla 0 bình chọn
05/05/2018 a Bhríocáin [ga] phát âm a Bhríocáin 0 bình chọn
05/05/2018 ní mhaitear [ga] phát âm ní mhaitear 0 bình chọn
05/05/2018 an bhfuair [ga] phát âm an bhfuair 0 bình chọn
05/05/2018 Saoirse a Rúin [ga] phát âm Saoirse a Rúin 0 bình chọn
05/05/2018 drámaíochta [ga] phát âm drámaíochta 0 bình chọn
05/05/2018 muisirún [ga] phát âm muisirún 0 bình chọn
05/05/2018 scortha [ga] phát âm scortha 0 bình chọn
05/05/2018 dronn [ga] phát âm dronn 0 bình chọn