Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/05/2018 ceannaítear [ga] phát âm ceannaítear 0 bình chọn
06/05/2018 Ó Maoil Fhábhail [ga] phát âm Ó Maoil Fhábhail 0 bình chọn
06/05/2018 sí an Nollaig í [ga] phát âm sí an Nollaig í 0 bình chọn
06/05/2018 Phoblacht [ga] phát âm Phoblacht 0 bình chọn
06/05/2018 níos áille [ga] phát âm níos áille 0 bình chọn
06/05/2018 ina dhúiseacht [ga] phát âm ina dhúiseacht 0 bình chọn
06/05/2018 ag roinnt [ga] phát âm ag roinnt 0 bình chọn
06/05/2018 freagróidh [ga] phát âm freagróidh 1 bình chọn
06/05/2018 colaistéaról [ga] phát âm colaistéaról 0 bình chọn
06/05/2018 Reynolds [en] phát âm Reynolds 0 bình chọn
06/05/2018 éigríochta [ga] phát âm éigríochta 0 bình chọn
06/05/2018 níos milse [ga] phát âm níos milse 1 bình chọn
06/05/2018 baile ard [ga] phát âm baile ard 0 bình chọn
06/05/2018 ná labhraígí anois [ga] phát âm ná labhraígí anois 0 bình chọn
06/05/2018 Poc na nGael [ga] phát âm Poc na nGael 0 bình chọn
06/05/2018 sciobtha scuabtha [ga] phát âm sciobtha scuabtha 0 bình chọn
06/05/2018 ní thógfaidh [ga] phát âm ní thógfaidh 0 bình chọn
06/05/2018 mhaidhm [ga] phát âm mhaidhm 0 bình chọn
06/05/2018 mbainis [ga] phát âm mbainis 0 bình chọn
06/05/2018 Bealaí gur féidir éisteacht [ga] phát âm Bealaí gur féidir éisteacht 0 bình chọn
06/05/2018 cad a deir siad? [ga] phát âm cad a deir siad? 0 bình chọn
06/05/2018 Tiomna [ga] phát âm Tiomna 0 bình chọn
06/05/2018 is mó [ga] phát âm is mó 0 bình chọn
06/05/2018 an ghiolcach [ga] phát âm an ghiolcach 0 bình chọn
06/05/2018 Ó Foghladha [ga] phát âm Ó Foghladha 0 bình chọn
06/05/2018 más ea [ga] phát âm más ea 0 bình chọn
06/05/2018 críochnóirí [ga] phát âm críochnóirí 0 bình chọn
06/05/2018 cuimil [ga] phát âm cuimil 0 bình chọn
06/05/2018 a luaithe [ga] phát âm a luaithe 0 bình chọn
06/05/2018 Gabhaile [ga] phát âm Gabhaile 0 bình chọn