Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/12/2019 thuaisceart [ga] phát âm thuaisceart 0 bình chọn
04/12/2019 forfeda - forfeadha [ga] phát âm forfeda - forfeadha 0 bình chọn
04/12/2019 Corrán Tuathail [ga] phát âm Corrán Tuathail 0 bình chọn
04/12/2019 An Charraig Liath [ga] phát âm An Charraig Liath 0 bình chọn
04/12/2019 de Blaghd [ga] phát âm de Blaghd 0 bình chọn
04/12/2019 ar bord loinge [ga] phát âm ar bord loinge 0 bình chọn
04/12/2019 loinge [ga] phát âm loinge 0 bình chọn
04/12/2019 cíortha cóirithe [ga] phát âm cíortha cóirithe 0 bình chọn
04/12/2019 gréasánaí [ga] phát âm gréasánaí 0 bình chọn
04/12/2019 shaibhir [ga] phát âm shaibhir 0 bình chọn
04/12/2019 Oirbsiú [ga] phát âm Oirbsiú 0 bình chọn
04/12/2019 maraíonn [ga] phát âm maraíonn 0 bình chọn
04/12/2019 trucail [ga] phát âm trucail 0 bình chọn
04/12/2019 Bhéartha [ga] phát âm Bhéartha 0 bình chọn
30/11/2019 Tubridy [en] phát âm Tubridy 0 bình chọn
29/11/2019 Mórrigán - Mór-Ríoghain [ga] phát âm Mórrigán - Mór-Ríoghain 0 bình chọn
28/11/2019 agó [ga] phát âm agó 0 bình chọn
28/11/2019 Nemhain - Neamhain [ga] phát âm Nemhain - Neamhain 0 bình chọn
28/11/2019 Cill Chríost [ga] phát âm Cill Chríost 0 bình chọn
28/11/2019 anse [ga] phát âm anse 0 bình chọn
28/11/2019 neartaíonn [ga] phát âm neartaíonn 0 bình chọn
28/11/2019 athchóirithe [ga] phát âm athchóirithe 0 bình chọn
28/11/2019 athchóiriú [ga] phát âm athchóiriú 0 bình chọn
28/11/2019 thar cuimse [ga] phát âm thar cuimse 0 bình chọn
28/11/2019 droim ar dhroim [ga] phát âm droim ar dhroim 0 bình chọn
28/11/2019 guilpín [ga] phát âm guilpín 0 bình chọn
28/11/2019 mháithreacha [ga] phát âm mháithreacha 0 bình chọn
28/11/2019 bethadh - beatha [ga] phát âm bethadh - beatha 0 bình chọn
28/11/2019 de dhroim [ga] phát âm de dhroim 0 bình chọn
28/11/2019 longa [ga] phát âm longa 0 bình chọn