Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/09/2019 smid [ga] phát âm smid 0 bình chọn
15/09/2019 Leoid [en] phát âm Leoid 0 bình chọn
15/09/2019 Tlachtga [ga] phát âm Tlachtga 0 bình chọn
15/09/2019 Damhnaic [ga] phát âm Damhnaic 0 bình chọn
15/09/2019 Séadhna [ga] phát âm Séadhna 0 bình chọn
15/09/2019 anas [ga] phát âm anas 0 bình chọn
15/09/2019 Ciabhán [ga] phát âm Ciabhán 0 bình chọn
15/09/2019 sciorr [ga] phát âm sciorr 0 bình chọn
15/09/2019 Danann [ga] phát âm Danann 0 bình chọn
15/09/2019 Cairide [ga] phát âm Cairide 0 bình chọn
15/09/2019 Brotiarna [ga] phát âm Brotiarna 0 bình chọn
15/09/2019 Huair [ga] phát âm Huair 0 bình chọn
15/09/2019 Céide [ga] phát âm Céide 0 bình chọn
15/09/2019 díspeagadh [ga] phát âm díspeagadh 0 bình chọn
15/09/2019 áitreabhach [ga] phát âm áitreabhach 0 bình chọn
15/09/2019 An Bhreatnais [ga] phát âm An Bhreatnais 0 bình chọn
15/09/2019 Bláthíne [ga] phát âm Bláthíne 0 bình chọn
15/09/2019 sluaigh [ga] phát âm sluaigh 0 bình chọn
15/09/2019 derbfine [ga] phát âm derbfine 0 bình chọn
15/09/2019 aiteach [ga] phát âm aiteach 0 bình chọn
15/09/2019 Moruadh [ga] phát âm Moruadh 0 bình chọn
15/09/2019 mífhóinteach [ga] phát âm mífhóinteach 0 bình chọn
15/09/2019 cóireáil [ga] phát âm cóireáil 0 bình chọn
15/09/2019 liopard [ga] phát âm liopard 0 bình chọn
15/09/2019 Feadóg Stáin [ga] phát âm Feadóg Stáin 0 bình chọn
15/09/2019 Leabhar na Míosa [ga] phát âm Leabhar na Míosa 0 bình chọn
15/09/2019 Banghaisgidheach [ga] phát âm Banghaisgidheach 0 bình chọn
15/09/2019 Teidí [ga] phát âm Teidí 0 bình chọn
15/09/2019 eisceacht [ga] phát âm eisceacht 0 bình chọn
15/09/2019 spúnóig [ga] phát âm spúnóig 0 bình chọn