Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/11/2017 choimirce [ga] phát âm choimirce 0 bình chọn
16/11/2017 ndeor [ga] phát âm ndeor 0 bình chọn
16/11/2017 iompaigh [ga] phát âm iompaigh 0 bình chọn
16/11/2017 chaomh-uasail [ga] phát âm chaomh-uasail 0 bình chọn
16/11/2017 fear bréige [ga] phát âm fear bréige 0 bình chọn
16/11/2017 n-íobairt [ga] phát âm n-íobairt 0 bình chọn
16/11/2017 thoradh [ga] phát âm thoradh 0 bình chọn
16/11/2017 róthrócaireach [ga] phát âm róthrócaireach 0 bình chọn
16/11/2017 ghrámhar [ga] phát âm ghrámhar 0 bình chọn
16/11/2017 fomhéise [ga] phát âm fomhéise 0 bình chọn
16/11/2017 deir tú [ga] phát âm deir tú 1 bình chọn
16/11/2017 teachtaí dála [ga] phát âm teachtaí dála 0 bình chọn
16/11/2017 críochfort [ga] phát âm críochfort 0 bình chọn
16/11/2017 ndóchas [ga] phát âm ndóchas 0 bình chọn
16/11/2017 smidiú [ga] phát âm smidiú 0 bình chọn
16/11/2017 condae [ga] phát âm condae 0 bình chọn
16/11/2017 fear grinn [ga] phát âm fear grinn 0 bình chọn
16/11/2017 Lúthchleasa [ga] phát âm Lúthchleasa 0 bình chọn
16/11/2017 Baile an Ruáin [ga] phát âm Baile an Ruáin 0 bình chọn
16/11/2017 cuirfidh [ga] phát âm cuirfidh 0 bình chọn
30/10/2017 Denis Clohessy [en] phát âm Denis Clohessy 1 bình chọn
15/10/2017 teastaigh [ga] phát âm teastaigh 1 bình chọn
15/10/2017 theastaigh [ga] phát âm theastaigh 0 bình chọn
15/10/2017 thaitin [ga] phát âm thaitin 0 bình chọn
30/09/2017 thángamar [ga] phát âm thángamar 1 bình chọn
26/09/2017 siolla [ga] phát âm siolla 0 bình chọn
11/09/2017 go dtí [ga] phát âm go dtí 0 bình chọn
23/08/2017 Kieran O’Reilly [en] phát âm Kieran O’Reilly 0 bình chọn
23/08/2017 Limerick [en] phát âm Limerick 1 bình chọn
10/08/2017 Renvyle [en] phát âm Renvyle 0 bình chọn