Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/09/2019 spúnóig [ga] phát âm spúnóig 0 bình chọn
15/09/2019 cloiche [ga] phát âm cloiche 0 bình chọn
14/09/2019 Cultúrlann [ga] phát âm Cultúrlann 0 bình chọn
14/09/2019 cór [ga] phát âm cór 0 bình chọn
14/09/2019 bróig [ga] phát âm bróig 0 bình chọn
14/09/2019 shíneadh [ga] phát âm shíneadh 0 bình chọn
14/09/2019 scoth na seachtaine [ga] phát âm scoth na seachtaine 0 bình chọn
14/09/2019 coimhlint [ga] phát âm coimhlint 0 bình chọn
14/09/2019 spraoil [ga] phát âm spraoil 0 bình chọn
14/09/2019 cúlántacht [ga] phát âm cúlántacht 0 bình chọn
14/09/2019 éagaoineadh [ga] phát âm éagaoineadh 0 bình chọn
14/09/2019 Póilín [ga] phát âm Póilín 0 bình chọn
14/09/2019 Rúad Rofhessa - Rua Rófhiosa [ga] phát âm Rúad Rofhessa - Rua Rófhiosa 0 bình chọn
14/09/2019 Eochaidh Ollathair [ga] phát âm Eochaidh Ollathair 0 bình chọn
14/09/2019 feillbheart [ga] phát âm feillbheart 0 bình chọn
14/09/2019 croíthe [ga] phát âm croíthe 0 bình chọn
14/09/2019 Acht Anois [ga] phát âm Acht Anois 0 bình chọn
14/09/2019 Ó Maoldomhnaigh [ga] phát âm Ó Maoldomhnaigh 0 bình chọn
25/05/2018 sicíní [ga] phát âm sicíní 1 bình chọn
22/05/2018 úsáidfear [ga] phát âm úsáidfear 1 bình chọn
21/05/2018 níolann [ga] phát âm níolann 0 bình chọn
21/05/2018 súimín [ga] phát âm súimín 0 bình chọn
21/05/2018 díbholaíoch [ga] phát âm díbholaíoch 0 bình chọn
21/05/2018 dhíolainn [ga] phát âm dhíolainn 1 bình chọn
21/05/2018 téitear [ga] phát âm téitear 1 bình chọn
21/05/2018 díolfaidh mé [ga] phát âm díolfaidh mé 1 bình chọn
21/05/2018 Tíogair [ga] phát âm Tíogair 1 bình chọn
21/05/2018 Bhreathnoinn [ga] phát âm Bhreathnoinn 0 bình chọn
21/05/2018 seasaim [ga] phát âm seasaim 0 bình chọn
21/05/2018 stopaim [ga] phát âm stopaim 0 bình chọn