Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/05/2018 glacfar [ga] phát âm glacfar 1 bình chọn
20/05/2018 snigh [ga] phát âm snigh 0 bình chọn
20/05/2018 sáith [ga] phát âm sáith 0 bình chọn
20/05/2018 tagaigí [ga] phát âm tagaigí 1 bình chọn
10/05/2018 ministéara [ga] phát âm ministéara 0 bình chọn
10/05/2018 gaireas [ga] phát âm gaireas 0 bình chọn
10/05/2018 rabhnáilte [ga] phát âm rabhnáilte 0 bình chọn
10/05/2018 uamóir [ga] phát âm uamóir 0 bình chọn
10/05/2018 dréimirí [ga] phát âm dréimirí 0 bình chọn
10/05/2018 peaineanna [ga] phát âm peaineanna 0 bình chọn
10/05/2018 míonna an fhómhair [ga] phát âm míonna an fhómhair 0 bình chọn
10/05/2018 An bhfágfaidh sé? [ga] phát âm An bhfágfaidh sé? 1 bình chọn
10/05/2018 Ó Cadáin [ga] phát âm Ó Cadáin 0 bình chọn
10/05/2018 Creimhinis [ga] phát âm Creimhinis 0 bình chọn
10/05/2018 clabhcánach [ga] phát âm clabhcánach 0 bình chọn
10/05/2018 Ioruaise [ga] phát âm Ioruaise 0 bình chọn
10/05/2018 Liadán [ga] phát âm Liadán 0 bình chọn
10/05/2018 Fionnleaseach [ga] phát âm Fionnleaseach 0 bình chọn
10/05/2018 tuairteála [ga] phát âm tuairteála 0 bình chọn
10/05/2018 Drochubh, drochéan [ga] phát âm Drochubh, drochéan 0 bình chọn
10/05/2018 Unsic (Old Irish) [ga] phát âm Unsic (Old Irish) 0 bình chọn
10/05/2018 Ibormeith (Old Irish) [ga] phát âm Ibormeith (Old Irish) 0 bình chọn
10/05/2018 Na daltaí [ga] phát âm Na daltaí 1 bình chọn
10/05/2018 scatach [ga] phát âm scatach 0 bình chọn
10/05/2018 Ceasair [ga] phát âm Ceasair 0 bình chọn
10/05/2018 féinig [ga] phát âm féinig 0 bình chọn
10/05/2018 Duagh [ga] phát âm Duagh 0 bình chọn
10/05/2018 trastíre [ga] phát âm trastíre 0 bình chọn
10/05/2018 mairg [ga] phát âm mairg 0 bình chọn
10/05/2018 aibiú [ga] phát âm aibiú 0 bình chọn