Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/05/2018 Leispiach [ga] phát âm Leispiach 0 bình chọn
10/05/2018 ndeireann [ga] phát âm ndeireann 0 bình chọn
10/05/2018 cadhnaíocht [ga] phát âm cadhnaíocht 0 bình chọn
10/05/2018 turadh [ga] phát âm turadh 0 bình chọn
10/05/2018 fo-éadaí [ga] phát âm fo-éadaí 0 bình chọn
10/05/2018 Lambeg [en] phát âm Lambeg 0 bình chọn
10/05/2018 spéaclachaí [ga] phát âm spéaclachaí 0 bình chọn
10/05/2018 Eachthiarnáin [ga] phát âm Eachthiarnáin 0 bình chọn
10/05/2018 Riagán [ga] phát âm Riagán 0 bình chọn
10/05/2018 Fechín [ga] phát âm Fechín 0 bình chọn
10/05/2018 Fearchar [ga] phát âm Fearchar 0 bình chọn
10/05/2018 Fachtna [ga] phát âm Fachtna 0 bình chọn
10/05/2018 Donndubhán [ga] phát âm Donndubhán 0 bình chọn
10/05/2018 Damhán [ga] phát âm Damhán 0 bình chọn
10/05/2018 grána [ga] phát âm grána 0 bình chọn
10/05/2018 Cé méid? [ga] phát âm Cé méid? 0 bình chọn
10/05/2018 trácht gnóthach [ga] phát âm trácht gnóthach 0 bình chọn
10/05/2018 sracfhéachaint [ga] phát âm sracfhéachaint 0 bình chọn
10/05/2018 sonc [ga] phát âm sonc 0 bình chọn
10/05/2018 cros [ga] phát âm cros 0 bình chọn
10/05/2018 rite [ga] phát âm rite 0 bình chọn
10/05/2018 mheabair [ga] phát âm mheabair 0 bình chọn
10/05/2018 Táim bródúil asat [ga] phát âm Táim bródúil asat 0 bình chọn
10/05/2018 Táim bródúil astu [ga] phát âm Táim bródúil astu 0 bình chọn
10/05/2018 mayo [en] phát âm mayo 0 bình chọn
10/05/2018 cáiliúla [ga] phát âm cáiliúla 0 bình chọn
10/05/2018 ná béir [ga] phát âm ná béir 0 bình chọn
10/05/2018 trasnaigh [ga] phát âm trasnaigh 0 bình chọn
10/05/2018 monghar [ga] phát âm monghar 0 bình chọn
10/05/2018 íoslódálfaimid [ga] phát âm íoslódálfaimid 1 bình chọn