Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/12/2019 Faeilí [ga] phát âm Faeilí 0 bình chọn
13/12/2019 ionsair [ga] phát âm ionsair 0 bình chọn
13/12/2019 ionsuirthi [ga] phát âm ionsuirthi 0 bình chọn
13/12/2019 Brostaigí! [ga] phát âm Brostaigí! 0 bình chọn
13/12/2019 Leo Eric Varadkar [ga] phát âm Leo Eric Varadkar 0 bình chọn
13/12/2019 Faight [ga] phát âm Faight 0 bình chọn
13/12/2019 chuirfeá [ga] phát âm chuirfeá 0 bình chọn
13/12/2019 shílfí [ga] phát âm shílfí 0 bình chọn
13/12/2019 bheifí [ga] phát âm bheifí 0 bình chọn
13/12/2019 thuigfí [ga] phát âm thuigfí 0 bình chọn
13/12/2019 dá mbeifí [ga] phát âm dá mbeifí 0 bình chọn
13/12/2019 fíonchaor [ga] phát âm fíonchaor 0 bình chọn
13/12/2019 rachfaí [ga] phát âm rachfaí 0 bình chọn
13/12/2019 d'imreofaí [ga] phát âm d'imreofaí 0 bình chọn
13/12/2019 dhíolfaí [ga] phát âm dhíolfaí 0 bình chọn
13/12/2019 dhéanfaí [ga] phát âm dhéanfaí 0 bình chọn
13/12/2019 thiocfaí [ga] phát âm thiocfaí 0 bình chọn
13/12/2019 thabharfaí [ga] phát âm thabharfaí 0 bình chọn
13/12/2019 bhéarfaí [ga] phát âm bhéarfaí 0 bình chọn
13/12/2019 dhíreodh [ga] phát âm dhíreodh 0 bình chọn
13/12/2019 d'eiseodh [ga] phát âm d'eiseodh 0 bình chọn
13/12/2019 Eochaidh Ó hEódhusa [ga] phát âm Eochaidh Ó hEódhusa 0 bình chọn
13/12/2019 léifimid [ga] phát âm léifimid 0 bình chọn
13/12/2019 ródhaor [ga] phát âm ródhaor 0 bình chọn
13/12/2019 dtogródh [ga] phát âm dtogródh 0 bình chọn
13/12/2019 tharlódh [ga] phát âm tharlódh 0 bình chọn
13/12/2019 sheachnódh [ga] phát âm sheachnódh 0 bình chọn
13/12/2019 bhéarfadh [ga] phát âm bhéarfadh 0 bình chọn
13/12/2019 déarfadh [ga] phát âm déarfadh 0 bình chọn
13/12/2019 leagfadh [ga] phát âm leagfadh 0 bình chọn