Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/05/2021 iarsmalainne [ga] phát âm iarsmalainne 0 bình chọn
11/05/2021 An Francach [ga] phát âm An Francach 0 bình chọn
11/05/2021 fhága [ga] phát âm fhága 0 bình chọn
30/04/2021 scaif [ga] phát âm scaif 0 bình chọn
02/04/2021 luaidh [ga] phát âm luaidh 0 bình chọn
02/04/2021 Dairlín [ga] phát âm Dairlín 0 bình chọn
02/04/2021 scearc [ga] phát âm scearc 0 bình chọn
02/04/2021 Nóim [ga] phát âm Nóim 0 bình chọn
02/04/2021 cúirtéiseach [ga] phát âm cúirtéiseach 0 bình chọn
02/04/2021 cuin [ga] phát âm cuin 0 bình chọn
02/04/2021 Is í an eorna nua tú a fheiceáil. [ga] phát âm Is í an eorna nua tú a fheiceáil. 0 bình chọn
02/04/2021 shiulóide [ga] phát âm shiulóide 0 bình chọn
02/04/2021 Conchubar [ga] phát âm Conchubar 0 bình chọn
02/04/2021 flúirseach [ga] phát âm flúirseach 0 bình chọn
02/04/2021 Luimníoch [ga] phát âm Luimníoch 0 bình chọn
02/04/2021 Murchús [ga] phát âm Murchús 0 bình chọn
02/04/2021 breathnóinn [ga] phát âm breathnóinn 0 bình chọn
02/04/2021 t-oibritheoir [ga] phát âm t-oibritheoir 0 bình chọn
02/04/2021 Aonbarr [ga] phát âm Aonbarr 0 bình chọn
02/04/2021 bhfeadfainn [ga] phát âm bhfeadfainn 0 bình chọn
02/04/2021 Leighseach [ga] phát âm Leighseach 0 bình chọn
02/04/2021 saol flúirseach [ga] phát âm saol flúirseach 0 bình chọn
02/04/2021 cúisigh [ga] phát âm cúisigh 0 bình chọn
02/04/2021 dtuigfeá [ga] phát âm dtuigfeá 0 bình chọn
02/04/2021 Do-athraithe [ga] phát âm Do-athraithe 0 bình chọn
02/04/2021 bialanna [ga] phát âm bialanna 0 bình chọn
02/04/2021 Tuatha de Danann [ga] phát âm Tuatha de Danann 0 bình chọn
02/04/2021 Seanchas Ardmhacha [ga] phát âm Seanchas Ardmhacha 0 bình chọn
02/04/2021 Aegnus [ga] phát âm Aegnus 0 bình chọn
02/04/2021 Fliodhais - Flidais [ga] phát âm Fliodhais - Flidais 0 bình chọn