Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/05/2018 de dhíobháil [ga] phát âm de dhíobháil 1 bình chọn
20/05/2018 Lackanavea [en] phát âm Lackanavea 0 bình chọn
20/05/2018 iafaidh [ga] phát âm iafaidh 0 bình chọn
20/05/2018 Meiriceá Theas [ga] phát âm Meiriceá Theas 1 bình chọn
20/05/2018 Meiriceá Thuaidh [ga] phát âm Meiriceá Thuaidh 1 bình chọn
20/05/2018 dhódh [ga] phát âm dhódh 0 bình chọn
20/05/2018 angaidh [ga] phát âm angaidh 1 bình chọn
20/05/2018 angadh [ga] phát âm angadh 0 bình chọn
20/05/2018 dá mbuailfeadh [ga] phát âm dá mbuailfeadh 1 bình chọn
20/05/2018 d'iaigh siad [ga] phát âm d'iaigh siad 1 bình chọn
20/05/2018 cinnigí [ga] phát âm cinnigí 1 bình chọn
20/05/2018 urrann [ga] phát âm urrann 0 bình chọn
20/05/2018 snoí [ga] phát âm snoí 0 bình chọn
20/05/2018 snoígí [ga] phát âm snoígí 0 bình chọn
20/05/2018 shnigh sé [ga] phát âm shnigh sé 1 bình chọn
20/05/2018 threabhfainn [ga] phát âm threabhfainn 0 bình chọn
20/05/2018 treabhaigí [ga] phát âm treabhaigí 1 bình chọn
20/05/2018 glacfar [ga] phát âm glacfar 1 bình chọn
20/05/2018 snigh [ga] phát âm snigh 0 bình chọn
20/05/2018 sáith [ga] phát âm sáith 0 bình chọn
20/05/2018 tagaigí [ga] phát âm tagaigí 1 bình chọn
10/05/2018 ministéara [ga] phát âm ministéara 0 bình chọn
10/05/2018 gaireas [ga] phát âm gaireas 0 bình chọn
10/05/2018 rabhnáilte [ga] phát âm rabhnáilte 0 bình chọn
10/05/2018 uamóir [ga] phát âm uamóir 0 bình chọn
10/05/2018 dréimirí [ga] phát âm dréimirí 0 bình chọn
10/05/2018 peaineanna [ga] phát âm peaineanna 0 bình chọn
10/05/2018 míonna an fhómhair [ga] phát âm míonna an fhómhair 0 bình chọn
10/05/2018 An bhfágfaidh sé? [ga] phát âm An bhfágfaidh sé? 1 bình chọn
10/05/2018 Ó Cadáin [ga] phát âm Ó Cadáin 0 bình chọn