Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/12/2019 seachnóidh [ga] phát âm seachnóidh 0 bình chọn
13/12/2019 fhágfaidh [ga] phát âm fhágfaidh 0 bình chọn
13/12/2019 Sionóid [ga] phát âm Sionóid 0 bình chọn
12/12/2019 Guithín [ga] phát âm Guithín 0 bình chọn
12/12/2019 feamainn [ga] phát âm feamainn 0 bình chọn
12/12/2019 Ard-Gréine [ga] phát âm Ard-Gréine 0 bình chọn
12/12/2019 beomhar [ga] phát âm beomhar 0 bình chọn
12/12/2019 Mistéal [ga] phát âm Mistéal 0 bình chọn
12/12/2019 bhuí [ga] phát âm bhuí 0 bình chọn
12/12/2019 A Eoghain [ga] phát âm A Eoghain 0 bình chọn
12/12/2019 stuaim [ga] phát âm stuaim 0 bình chọn
12/12/2019 naomhóg [ga] phát âm naomhóg 0 bình chọn
12/12/2019 bhfeiceann [ga] phát âm bhfeiceann 0 bình chọn
12/12/2019 Duinnshléibhe [ga] phát âm Duinnshléibhe 0 bình chọn
12/12/2019 Bláithnaid [ga] phát âm Bláithnaid 0 bình chọn
12/12/2019 Micilí [ga] phát âm Micilí 0 bình chọn
12/12/2019 aineolach [ga] phát âm aineolach 0 bình chọn
12/12/2019 Maidhc [ga] phát âm Maidhc 0 bình chọn
12/12/2019 Fiannaíocht [ga] phát âm Fiannaíocht 0 bình chọn
12/12/2019 A Pheaidí [ga] phát âm A Pheaidí 0 bình chọn
12/12/2019 Peaidí [ga] phát âm Peaidí 0 bình chọn
12/12/2019 Dál Riada - Dál nAraidhe [ga] phát âm Dál Riada - Dál nAraidhe 0 bình chọn
12/12/2019 An Cheathrú [ga] phát âm An Cheathrú 0 bình chọn
12/12/2019 airneán [ga] phát âm airneán 0 bình chọn
12/12/2019 Deichtíre [ga] phát âm Deichtíre 0 bình chọn
12/12/2019 Ó Siodhachán - Ó Síocháin [ga] phát âm Ó Siodhachán - Ó Síocháin 0 bình chọn
12/12/2019 Dianceacht [ga] phát âm Dianceacht 0 bình chọn
12/12/2019 caidhleadh [ga] phát âm caidhleadh 0 bình chọn
12/12/2019 Freagarach [ga] phát âm Freagarach 0 bình chọn
12/12/2019 Demne (Old Irish) - Deimhne [ga] phát âm Demne (Old Irish) - Deimhne 0 bình chọn