Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/05/2018 Creimhinis [ga] phát âm Creimhinis 0 bình chọn
10/05/2018 clabhcánach [ga] phát âm clabhcánach 0 bình chọn
10/05/2018 Ioruaise [ga] phát âm Ioruaise 0 bình chọn
10/05/2018 Liadán [ga] phát âm Liadán 0 bình chọn
10/05/2018 Fionnleaseach [ga] phát âm Fionnleaseach 0 bình chọn
10/05/2018 tuairteála [ga] phát âm tuairteála 0 bình chọn
10/05/2018 Drochubh, drochéan [ga] phát âm Drochubh, drochéan 0 bình chọn
10/05/2018 Unsic (Old Irish) [ga] phát âm Unsic (Old Irish) 0 bình chọn
10/05/2018 Ibormeith (Old Irish) [ga] phát âm Ibormeith (Old Irish) 0 bình chọn
10/05/2018 Na daltaí [ga] phát âm Na daltaí 1 bình chọn
10/05/2018 scatach [ga] phát âm scatach 0 bình chọn
10/05/2018 Ceasair [ga] phát âm Ceasair 0 bình chọn
10/05/2018 féinig [ga] phát âm féinig 0 bình chọn
10/05/2018 Duagh [ga] phát âm Duagh 0 bình chọn
10/05/2018 trastíre [ga] phát âm trastíre 0 bình chọn
10/05/2018 mairg [ga] phát âm mairg 0 bình chọn
10/05/2018 aibiú [ga] phát âm aibiú 0 bình chọn
10/05/2018 Leispiach [ga] phát âm Leispiach 0 bình chọn
10/05/2018 ndeireann [ga] phát âm ndeireann 0 bình chọn
10/05/2018 cadhnaíocht [ga] phát âm cadhnaíocht 0 bình chọn
10/05/2018 turadh [ga] phát âm turadh 0 bình chọn
10/05/2018 fo-éadaí [ga] phát âm fo-éadaí 0 bình chọn
10/05/2018 Lambeg [en] phát âm Lambeg 0 bình chọn
10/05/2018 spéaclachaí [ga] phát âm spéaclachaí 0 bình chọn
10/05/2018 Eachthiarnáin [ga] phát âm Eachthiarnáin 0 bình chọn
10/05/2018 Riagán [ga] phát âm Riagán 0 bình chọn
10/05/2018 Fechín [ga] phát âm Fechín 0 bình chọn
10/05/2018 Fearchar [ga] phát âm Fearchar 0 bình chọn
10/05/2018 Fachtna [ga] phát âm Fachtna 0 bình chọn
10/05/2018 Donndubhán [ga] phát âm Donndubhán 0 bình chọn