Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/12/2019 Deichtíre [ga] phát âm Deichtíre 0 bình chọn
12/12/2019 Ó Siodhachán - Ó Síocháin [ga] phát âm Ó Siodhachán - Ó Síocháin 0 bình chọn
12/12/2019 Dianceacht [ga] phát âm Dianceacht 0 bình chọn
12/12/2019 caidhleadh [ga] phát âm caidhleadh 0 bình chọn
12/12/2019 Freagarach [ga] phát âm Freagarach 0 bình chọn
12/12/2019 Demne (Old Irish) - Deimhne [ga] phát âm Demne (Old Irish) - Deimhne 0 bình chọn
12/12/2019 Fleadh Cheoil [ga] phát âm Fleadh Cheoil 0 bình chọn
12/12/2019 m'fhíorghrá [ga] phát âm m'fhíorghrá 0 bình chọn
12/12/2019 Dubad - Dubhadh [ga] phát âm Dubad - Dubhadh 0 bình chọn
12/12/2019 boicín beorach [ga] phát âm boicín beorach 0 bình chọn
12/12/2019 Oillil [ga] phát âm Oillil 0 bình chọn
12/12/2019 Ó Donndubháin [ga] phát âm Ó Donndubháin 0 bình chọn
12/12/2019 dhaltaí [ga] phát âm dhaltaí 0 bình chọn
12/12/2019 geamhar [ga] phát âm geamhar 0 bình chọn
12/12/2019 caidhp [ga] phát âm caidhp 0 bình chọn
12/12/2019 curadhmhír [ga] phát âm curadhmhír 0 bình chọn
12/12/2019 Cruaidín Catutchenn/Cruaín Catachcheann [ga] phát âm Cruaidín Catutchenn/Cruaín Catachcheann 0 bình chọn
12/12/2019 Dumptaí [ga] phát âm Dumptaí 0 bình chọn
12/12/2019 Iarla Ó Lionáird [ga] phát âm Iarla Ó Lionáird 0 bình chọn
12/12/2019 airíonn [ga] phát âm airíonn 0 bình chọn
12/12/2019 Met Éireann [ga] phát âm Met Éireann 0 bình chọn
12/12/2019 Guagán [ga] phát âm Guagán 0 bình chọn
12/12/2019 An Fhionnuisce [ga] phát âm An Fhionnuisce 0 bình chọn
12/12/2019 sleacht [ga] phát âm sleacht 0 bình chọn
12/12/2019 seoid [ga] phát âm seoid 0 bình chọn
12/12/2019 seanfhaiseanta [ga] phát âm seanfhaiseanta 0 bình chọn
12/12/2019 Ó Cearna [ga] phát âm Ó Cearna 0 bình chọn
12/12/2019 Ó Sé [ga] phát âm Ó Sé 0 bình chọn
12/12/2019 beithé [ga] phát âm beithé 0 bình chọn
12/12/2019 Cohuleen Druith - An Cochallín Draíochta [ga] phát âm Cohuleen Druith - An Cochallín Draíochta 0 bình chọn