Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/05/2018 intuigthe [ga] phát âm intuigthe 0 bình chọn
07/05/2018 ruán alla [ga] phát âm ruán alla 0 bình chọn
07/05/2018 Níl an fáinne ró-bheag. [ga] phát âm Níl an fáinne ró-bheag. 0 bình chọn
07/05/2018 claochlú [ga] phát âm claochlú 0 bình chọn
07/05/2018 Chlocháin [ga] phát âm Chlocháin 0 bình chọn
07/05/2018 Haonach [ga] phát âm Haonach 0 bình chọn
07/05/2018 borróg [ga] phát âm borróg 0 bình chọn
07/05/2018 stad anois [ga] phát âm stad anois 0 bình chọn
07/05/2018 Cá raibh sé? [ga] phát âm Cá raibh sé? 0 bình chọn
07/05/2018 fuinneoig [ga] phát âm fuinneoig 0 bình chọn
07/05/2018 Glencarnagh [en] phát âm Glencarnagh 0 bình chọn
07/05/2018 An Dothra [ga] phát âm An Dothra 0 bình chọn
07/05/2018 Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal [ga] phát âm Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal 0 bình chọn
07/05/2018 Baile Bháigh [ga] phát âm Baile Bháigh 0 bình chọn
07/05/2018 dheirtháir [ga] phát âm dheirtháir 0 bình chọn
07/05/2018 achann [ga] phát âm achann 0 bình chọn
07/05/2018 Edair [ga] phát âm Edair 0 bình chọn
07/05/2018 Gulbán [ga] phát âm Gulbán 0 bình chọn
07/05/2018 graosta [ga] phát âm graosta 0 bình chọn
07/05/2018 chnámha [ga] phát âm chnámha 0 bình chọn
07/05/2018 thnúth [ga] phát âm thnúth 0 bình chọn
07/05/2018 Gníomhaigh [ga] phát âm Gníomhaigh 0 bình chọn
07/05/2018 cosain [ga] phát âm cosain 0 bình chọn
07/05/2018 ag sníomh snátha [ga] phát âm ag sníomh snátha 0 bình chọn
07/05/2018 teagaisc [ga] phát âm teagaisc 0 bình chọn
07/05/2018 imbas fiosaíochta [ga] phát âm imbas fiosaíochta 0 bình chọn
07/05/2018 alltacht [ga] phát âm alltacht 0 bình chọn
07/05/2018 mhilleadh [ga] phát âm mhilleadh 0 bình chọn
07/05/2018 leadradh [ga] phát âm leadradh 0 bình chọn
07/05/2018 cairteacha [ga] phát âm cairteacha 0 bình chọn