Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/05/2018 Damhán [ga] phát âm Damhán 0 bình chọn
10/05/2018 grána [ga] phát âm grána 0 bình chọn
10/05/2018 Cé méid? [ga] phát âm Cé méid? 0 bình chọn
10/05/2018 trácht gnóthach [ga] phát âm trácht gnóthach 0 bình chọn
10/05/2018 sracfhéachaint [ga] phát âm sracfhéachaint 0 bình chọn
10/05/2018 sonc [ga] phát âm sonc 0 bình chọn
10/05/2018 cros [ga] phát âm cros 0 bình chọn
10/05/2018 rite [ga] phát âm rite 0 bình chọn
10/05/2018 mheabair [ga] phát âm mheabair 0 bình chọn
10/05/2018 Táim bródúil asat [ga] phát âm Táim bródúil asat 0 bình chọn
10/05/2018 Táim bródúil astu [ga] phát âm Táim bródúil astu 0 bình chọn
10/05/2018 mayo [en] phát âm mayo 0 bình chọn
10/05/2018 cáiliúla [ga] phát âm cáiliúla 0 bình chọn
10/05/2018 ná béir [ga] phát âm ná béir 0 bình chọn
10/05/2018 trasnaigh [ga] phát âm trasnaigh 0 bình chọn
10/05/2018 monghar [ga] phát âm monghar 0 bình chọn
10/05/2018 íoslódálfaimid [ga] phát âm íoslódálfaimid 1 bình chọn
10/05/2018 leifteánach [ga] phát âm leifteánach 0 bình chọn
10/05/2018 spadchosach [ga] phát âm spadchosach 0 bình chọn
10/05/2018 comharthaí [ga] phát âm comharthaí 0 bình chọn
10/05/2018 comharthaí foghraíochta [ga] phát âm comharthaí foghraíochta 0 bình chọn
10/05/2018 dhíbeartha [ga] phát âm dhíbeartha 0 bình chọn
10/05/2018 scaothaire [ga] phát âm scaothaire 0 bình chọn
10/05/2018 murach [ga] phát âm murach 0 bình chọn
10/05/2018 uaill [ga] phát âm uaill 0 bình chọn
10/05/2018 seachadtar [ga] phát âm seachadtar 1 bình chọn
08/05/2018 Cluain Dolcáin [ga] phát âm Cluain Dolcáin 0 bình chọn
08/05/2018 slios [ga] phát âm slios 0 bình chọn
08/05/2018 lá sómais [ga] phát âm lá sómais 0 bình chọn
08/05/2018 Mánus [ga] phát âm Mánus 0 bình chọn