Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/05/2018 Amhlaoibh [ga] phát âm Amhlaoibh 0 bình chọn
07/05/2018 lá saoire bainc [ga] phát âm lá saoire bainc 0 bình chọn
07/05/2018 Ó Dónaill [ga] phát âm Ó Dónaill 0 bình chọn
07/05/2018 Ríona [ga] phát âm Ríona 0 bình chọn
07/05/2018 aistreoir [ga] phát âm aistreoir 0 bình chọn
07/05/2018 fear tís [ga] phát âm fear tís 0 bình chọn
07/05/2018 fear léannta [ga] phát âm fear léannta 0 bình chọn
07/05/2018 síochán [ga] phát âm síochán 0 bình chọn
07/05/2018 Síochán leat [ga] phát âm Síochán leat 0 bình chọn
07/05/2018 scaifte [ga] phát âm scaifte 0 bình chọn
07/05/2018 doirt [ga] phát âm doirt 0 bình chọn
07/05/2018 íotach [ga] phát âm íotach 0 bình chọn
07/05/2018 thuairimí [ga] phát âm thuairimí 0 bình chọn
07/05/2018 bunuimhreacha [ga] phát âm bunuimhreacha 1 bình chọn
07/05/2018 bhróin [ga] phát âm bhróin 0 bình chọn
07/05/2018 creathnú [ga] phát âm creathnú 0 bình chọn
07/05/2018 Costrach [ga] phát âm Costrach 0 bình chọn
07/05/2018 Céatach [ga] phát âm Céatach 0 bình chọn
07/05/2018 seanaithreacha [ga] phát âm seanaithreacha 0 bình chọn
07/05/2018 aon cheann amháin [ga] phát âm aon cheann amháin 1 bình chọn
07/05/2018 aon fhear déag [ga] phát âm aon fhear déag 1 bình chọn
07/05/2018 aon duine amháin [ga] phát âm aon duine amháin 1 bình chọn
07/05/2018 phroifisiún [ga] phát âm phroifisiún 0 bình chọn
07/05/2018 scríbhneora [ga] phát âm scríbhneora 0 bình chọn
07/05/2018 litríonn tú [ga] phát âm litríonn tú 0 bình chọn
07/05/2018 as Gaeilge [ga] phát âm as Gaeilge 1 bình chọn
07/05/2018 do bhur [ga] phát âm do bhur 1 bình chọn
07/05/2018 de bhur [ga] phát âm de bhur 1 bình chọn
07/05/2018 faoinár [ga] phát âm faoinár 1 bình chọn
07/05/2018 ónár [ga] phát âm ónár 1 bình chọn