Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/05/2018 Baile Bháigh [ga] phát âm Baile Bháigh 0 bình chọn
07/05/2018 dheirtháir [ga] phát âm dheirtháir 0 bình chọn
07/05/2018 achann [ga] phát âm achann 0 bình chọn
07/05/2018 Edair [ga] phát âm Edair 0 bình chọn
07/05/2018 Gulbán [ga] phát âm Gulbán 0 bình chọn
07/05/2018 graosta [ga] phát âm graosta 0 bình chọn
07/05/2018 chnámha [ga] phát âm chnámha 0 bình chọn
07/05/2018 thnúth [ga] phát âm thnúth 0 bình chọn
07/05/2018 Gníomhaigh [ga] phát âm Gníomhaigh 0 bình chọn
07/05/2018 cosain [ga] phát âm cosain 0 bình chọn
07/05/2018 ag sníomh snátha [ga] phát âm ag sníomh snátha 0 bình chọn
07/05/2018 teagaisc [ga] phát âm teagaisc 0 bình chọn
07/05/2018 imbas fiosaíochta [ga] phát âm imbas fiosaíochta 0 bình chọn
07/05/2018 alltacht [ga] phát âm alltacht 0 bình chọn
07/05/2018 mhilleadh [ga] phát âm mhilleadh 0 bình chọn
07/05/2018 leadradh [ga] phát âm leadradh 0 bình chọn
07/05/2018 cairteacha [ga] phát âm cairteacha 0 bình chọn
07/05/2018 Cethleann [ga] phát âm Cethleann 0 bình chọn
07/05/2018 dá nglacfá [ga] phát âm dá nglacfá 0 bình chọn
07/05/2018 ná hionsaigh é [ga] phát âm ná hionsaigh é 0 bình chọn
07/05/2018 ná habair é [ga] phát âm ná habair é 0 bình chọn
07/05/2018 ghluaisrothar [ga] phát âm ghluaisrothar 0 bình chọn
07/05/2018 Coille Bheithe [ga] phát âm Coille Bheithe 0 bình chọn
07/05/2018 Amhlaibh / Olaf / Amlaíb [ga] phát âm Amhlaibh / Olaf / Amlaíb 0 bình chọn
07/05/2018 Duine beag [ga] phát âm Duine beag 0 bình chọn
07/05/2018 Jeighbh [ga] phát âm Jeighbh 0 bình chọn
07/05/2018 Jedíoch [ga] phát âm Jedíoch 0 bình chọn
07/05/2018 clannógach [ga] phát âm clannógach 0 bình chọn
07/05/2018 Loimic [ga] phát âm Loimic 0 bình chọn
07/05/2018 trumpadóir [ga] phát âm trumpadóir 0 bình chọn