Thành viên:

BrummieSaffer

Đăng ký phát âm của BrummieSaffer

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/06/2009 dankie [af] phát âm dankie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2009 groet [af] phát âm groet 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2009 Bybel [af] phát âm Bybel 0 bình chọn
26/06/2009 apartheid [af] phát âm apartheid 2 bình chọn
26/06/2009 een [af] phát âm een 0 bình chọn
26/06/2009 twee [af] phát âm twee 0 bình chọn
26/06/2009 drie [af] phát âm drie 0 bình chọn
26/06/2009 vier [af] phát âm vier 0 bình chọn
26/06/2009 nege [af] phát âm nege 0 bình chọn
26/06/2009 vier vyf [af] phát âm vier vyf 0 bình chọn
26/06/2009 Chobe [af] phát âm Chobe 0 bình chọn
26/06/2009 mevrou [af] phát âm mevrou 0 bình chọn
26/06/2009 goeiedag [af] phát âm goeiedag 0 bình chọn
26/06/2009 asseblief [af] phát âm asseblief 0 bình chọn
26/06/2009 koeksister [af] phát âm koeksister 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2009 bobotie [af] phát âm bobotie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2009 naartjie [af] phát âm naartjie 0 bình chọn
26/06/2009 Boerewors [af] phát âm Boerewors 0 bình chọn
26/06/2009 sjambok [af] phát âm sjambok 0 bình chọn
26/06/2009 terugkom [af] phát âm terugkom 0 bình chọn
26/06/2009 sewe-en-veertig [af] phát âm sewe-en-veertig 0 bình chọn
26/06/2009 kak [af] phát âm kak 0 bình chọn
26/06/2009 haai [af] phát âm haai 0 bình chọn
26/06/2009 water [af] phát âm water 0 bình chọn
26/06/2009 jakkals [af] phát âm jakkals 0 bình chọn
26/06/2009 vra [af] phát âm vra 0 bình chọn
26/06/2009 Sommer [af] phát âm Sommer 0 bình chọn
26/06/2009 Wat [af] phát âm Wat 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2009 se [af] phát âm se 0 bình chọn
26/06/2009 storie [af] phát âm storie 0 bình chọn