Thành viên:

ByNandha

Đăng ký phát âm của ByNandha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/11/2012 Amo voce [pt] phát âm Amo voce 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2012 Cooperativismo [pt] phát âm Cooperativismo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/03/2012 legislação [pt] phát âm legislação 0 bình chọn
30/03/2012 folharada [pt] phát âm folharada 0 bình chọn
30/03/2012 Insuportavelmente [pt] phát âm Insuportavelmente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/03/2012 Estatísticas [pt] phát âm Estatísticas 0 bình chọn
30/03/2012 Turismólogo [pt] phát âm Turismólogo 0 bình chọn
30/03/2012 Vibrações Positivas [pt] phát âm Vibrações Positivas 0 bình chọn
30/03/2012 Positividade [pt] phát âm Positividade 0 bình chọn
30/03/2012 Vamos Jantar? [pt] phát âm Vamos Jantar? 0 bình chọn
30/03/2012 Bom Apetite! [pt] phát âm Bom Apetite! 0 bình chọn
30/03/2012 Teatro São Pedro [pt] phát âm Teatro São Pedro 0 bình chọn
30/03/2012 USINA DO GASÔMETRO [pt] phát âm USINA DO GASÔMETRO 0 bình chọn
30/03/2012 Viva a vida [pt] phát âm Viva a vida 0 bình chọn
30/03/2012 sonhei [pt] phát âm sonhei 0 bình chọn
30/03/2012 Porto Alegre [pt] phát âm Porto Alegre 2 bình chọn