Thành viên:

CARVALHO

Đăng ký phát âm của CARVALHO

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/08/2009 schofel [de] phát âm schofel 0 bình chọn
11/08/2009 Kampfgetümmel [de] phát âm Kampfgetümmel 0 bình chọn
11/08/2009 Oxer [de] phát âm Oxer 0 bình chọn
11/08/2009 Cavalletti [de] phát âm Cavalletti 0 bình chọn
11/08/2009 katamaran [de] phát âm katamaran 0 bình chọn
11/08/2009 Heraeus [de] phát âm Heraeus 0 bình chọn
11/08/2009 Friedrich Hölderlin [de] phát âm Friedrich Hölderlin 0 bình chọn
11/08/2009 August Wilhelm von Schlegel [de] phát âm August Wilhelm von Schlegel 0 bình chọn
11/08/2009 Flebbe [de] phát âm Flebbe 0 bình chọn
11/08/2009 Moloch [de] phát âm Moloch 0 bình chọn
11/08/2009 Hans Magnus Enzensberger [de] phát âm Hans Magnus Enzensberger 0 bình chọn
11/08/2009 Johann Ludwig Tieck [de] phát âm Johann Ludwig Tieck 0 bình chọn
11/08/2009 Messerbänkchen [de] phát âm Messerbänkchen 0 bình chọn
11/08/2009 Adolf Adickes [de] phát âm Adolf Adickes 0 bình chọn
11/08/2009 Krume [de] phát âm Krume 0 bình chọn
11/08/2009 Grummet [de] phát âm Grummet 0 bình chọn
11/08/2009 Kummet [de] phát âm Kummet 0 bình chọn
11/08/2009 Schlehdorn [de] phát âm Schlehdorn 0 bình chọn
11/08/2009 Schlehe [de] phát âm Schlehe 0 bình chọn
11/08/2009 piaffe [de] phát âm piaffe 0 bình chọn
11/08/2009 pirouette [de] phát âm pirouette 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/08/2009 Jakobskreuzkraut [de] phát âm Jakobskreuzkraut 0 bình chọn
11/08/2009 Mauerblümchen [de] phát âm Mauerblümchen 0 bình chọn
11/08/2009 raps [de] phát âm raps 0 bình chọn
11/08/2009 travers [de] phát âm travers 0 bình chọn
11/08/2009 Ganove [de] phát âm Ganove 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/08/2009 Horloff [de] phát âm Horloff 0 bình chọn
11/08/2009 Schabbesgoi [de] phát âm Schabbesgoi 0 bình chọn
11/08/2009 Renvers [de] phát âm Renvers 0 bình chọn
11/08/2009 rapport [de] phát âm rapport 0 bình chọn