Thành viên:

CA_AngMo

Đăng ký phát âm của CA_AngMo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Nghe Bình chọn
06/10/2013 once upon a time [en] phát âm once upon a time 0 bình chọn
26/06/2010 shoot the breeze [en] phát âm shoot the breeze 0 bình chọn
24/06/2010 Fear and Loathing [en] phát âm Fear and Loathing 0 bình chọn