Thành viên:

CA_AngMo

Đăng ký phát âm của CA_AngMo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/06/2010 Goldfinger [en] phát âm Goldfinger 0 bình chọn
24/06/2010 panhandler [en] phát âm panhandler 0 bình chọn
24/06/2010 dork [en] phát âm dork 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/06/2010 nerdy [en] phát âm nerdy 0 bình chọn
24/06/2010 hanky-panky [en] phát âm hanky-panky 0 bình chọn
24/06/2010 Coke [en] phát âm Coke 0 bình chọn
24/06/2010 schmuck [en] phát âm schmuck 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/06/2010 ain't [en] phát âm ain't 0 bình chọn
24/06/2010 Sacramento [en] phát âm Sacramento 1 bình chọn
24/06/2010 Ashley [en] phát âm Ashley 0 bình chọn
24/06/2010 headshot [en] phát âm headshot 2 bình chọn