Thành viên:

CJG91011

Đăng ký phát âm của CJG91011

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/11/2010 trichome [en] phát âm trichome 0 bình chọn
28/11/2010 burp [en] phát âm burp 0 bình chọn
28/11/2010 Italy [en] phát âm Italy 0 bình chọn
07/08/2010 hello [en] phát âm hello 0 bình chọn
21/03/2010 Justin Bieber [en] phát âm Justin Bieber 9 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/03/2010 Malfoy [en] phát âm Malfoy 0 bình chọn
15/03/2010 bubbling [en] phát âm bubbling 0 bình chọn
15/03/2010 Hephaestus [en] phát âm Hephaestus 1 bình chọn
04/02/2010 statistical [en] phát âm statistical 0 bình chọn
26/01/2010 Cincinnati [en] phát âm Cincinnati 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/01/2010 Ohio [en] phát âm Ohio 0 bình chọn
26/01/2010 swagger [en] phát âm swagger 0 bình chọn
26/01/2010 Cassandra [en] phát âm Cassandra 0 bình chọn