Thành viên:

CannedMan

Đăng ký phát âm của CannedMan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
12/09/2009 ka farsken [no] phát âm ka farsken 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2009 D&D [en] phát âm D&D Của xyzzyva
12/09/2009 mannskit [no] phát âm mannskit 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2009 heisann [no] phát âm heisann 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2009 hestpeis [no] phát âm hestpeis 0 bình chọn