Thành viên:

CannedMan

Đăng ký phát âm của CannedMan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/09/2009 kefir [no] phát âm kefir 0 bình chọn
12/09/2009 yoghurt [no] phát âm yoghurt 0 bình chọn
12/09/2009 sei [no] phát âm sei 0 bình chọn
12/09/2009 ka farsken [no] phát âm ka farsken 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2009 mannskit [no] phát âm mannskit 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2009 De Usynlige [no] phát âm De Usynlige 0 bình chọn
12/09/2009 Trond Sorvoja [no] phát âm Trond Sorvoja 0 bình chọn
12/09/2009 kai munchs [no] phát âm kai munchs 0 bình chọn
12/09/2009 heisann [no] phát âm heisann 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2009 vigerstol [no] phát âm vigerstol 0 bình chọn
12/09/2009 Marius Sophus Lie [no] phát âm Marius Sophus Lie 0 bình chọn
12/09/2009 Hjelsvold [no] phát âm Hjelsvold 0 bình chọn
12/09/2009 for det meste [no] phát âm for det meste 0 bình chọn
12/09/2009 misfornøyd [no] phát âm misfornøyd 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2009 husdyr [no] phát âm husdyr 0 bình chọn
12/09/2009 nordisk [no] phát âm nordisk 0 bình chọn
12/09/2009 hestpeis [no] phát âm hestpeis 0 bình chọn