Thành viên:

CatalinaSol

Đăng ký phát âm của CatalinaSol

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
21/12/2012 Торревьеха [ru] phát âm Торревьеха 0 bình chọn