Thành viên:

Ceciliegia

Đăng ký phát âm của Ceciliegia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/05/2012 摩托車 [zh] phát âm 摩托車 0 bình chọn
06/05/2012 洋芋片 [zh] phát âm 洋芋片 0 bình chọn
06/05/2012 技能 [zh] phát âm 技能 0 bình chọn
06/05/2012 詞彙 [zh] phát âm 詞彙 0 bình chọn
06/05/2012 穷尽 [zh] phát âm 穷尽 0 bình chọn
06/05/2012 电筒 [zh] phát âm 电筒 0 bình chọn
06/05/2012 星体 [zh] phát âm 星体 0 bình chọn
06/05/2012 山頭 [zh] phát âm 山頭 0 bình chọn
06/05/2012 尼古拉耶夫州 [zh] phát âm 尼古拉耶夫州 0 bình chọn
06/05/2012 开合 [zh] phát âm 开合 0 bình chọn
06/05/2012 厉色 [zh] phát âm 厉色 0 bình chọn
06/05/2012 难熬 [wuu] phát âm 难熬 0 bình chọn
06/05/2012 高速 [wuu] phát âm 高速 0 bình chọn
06/05/2012 情感 [wuu] phát âm 情感 0 bình chọn
06/05/2012 人行道 [wuu] phát âm 人行道 0 bình chọn
06/05/2012 毛病 [wuu] phát âm 毛病 0 bình chọn
06/05/2012 温室效应 [wuu] phát âm 温室效应 0 bình chọn
06/05/2012 人工智能 [wuu] phát âm 人工智能 0 bình chọn
06/05/2012 居委会 [wuu] phát âm 居委会 0 bình chọn
06/05/2012 操作系统 [wuu] phát âm 操作系统 0 bình chọn
06/05/2012 人造语言 [wuu] phát âm 人造语言 0 bình chọn
06/05/2012 充电器 [wuu] phát âm 充电器 0 bình chọn
06/05/2012 操作 [wuu] phát âm 操作 0 bình chọn
06/05/2012 通讯 [wuu] phát âm 通讯 0 bình chọn
06/05/2012 持久 [wuu] phát âm 持久 0 bình chọn
06/05/2012 全球变暖 [wuu] phát âm 全球变暖 0 bình chọn
06/05/2012 智力 [wuu] phát âm 智力 0 bình chọn
06/05/2012 可持续发展 [wuu] phát âm 可持续发展 0 bình chọn
06/05/2012 平稳 [wuu] phát âm 平稳 0 bình chọn
06/05/2012 温室气体 [wuu] phát âm 温室气体 0 bình chọn