Thành viên:

Ceciliegia

Đăng ký phát âm của Ceciliegia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/05/2012 定居 [wuu] phát âm 定居 0 bình chọn
06/05/2012 持平 [wuu] phát âm 持平 0 bình chọn
06/05/2012 海拔 [wuu] phát âm 海拔 0 bình chọn
03/05/2012 庆元 [wuu] phát âm 庆元 0 bình chọn
03/05/2012 潮州 [wuu] phát âm 潮州 0 bình chọn
03/05/2012 宣平 [wuu] phát âm 宣平 0 bình chọn
03/05/2012 抽象 [wuu] phát âm 抽象 0 bình chọn
03/05/2012 灯芯绒 [wuu] phát âm 灯芯绒 0 bình chọn
03/05/2012 松阳 [wuu] phát âm 松阳 0 bình chọn
03/05/2012 龙泉宝剑 [wuu] phát âm 龙泉宝剑 0 bình chọn
03/05/2012 棉袄 [wuu] phát âm 棉袄 0 bình chọn
03/05/2012 冰雹 [wuu] phát âm 冰雹 0 bình chọn
03/05/2012 匈奴 [wuu] phát âm 匈奴 0 bình chọn
03/05/2012 庎橱门 [wuu] phát âm 庎橱门 0 bình chọn
03/05/2012 和暖 [wuu] phát âm 和暖 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 㽹 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 笡 0 bình chọn
03/05/2012 硬撑 [wuu] phát âm 硬撑 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 掿 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 儇 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 呆 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 鮑 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 掇 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 琢 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 撩 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 濎 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 豪 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 晓 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 摜 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 嘗 0 bình chọn