Thành viên:

Ceciliegia

Đăng ký phát âm của Ceciliegia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 脍 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 哲 0 bình chọn
03/05/2012 [wuu] phát âm 蔡 0 bình chọn
03/05/2012 蜘蛛 [wuu] phát âm 蜘蛛 0 bình chọn
02/05/2012 維生素 [wuu] phát âm 維生素 0 bình chọn
02/05/2012 早遲 [wuu] phát âm 早遲 0 bình chọn
02/05/2012 胡志明市 [wuu] phát âm 胡志明市 0 bình chọn
02/05/2012 驕傲 [wuu] phát âm 驕傲 0 bình chọn
02/05/2012 [wuu] phát âm 瀴 0 bình chọn
02/05/2012 進貨 [wuu] phát âm 進貨 0 bình chọn
02/05/2012 粉干 [wuu] phát âm 粉干 0 bình chọn
02/05/2012 松糕 [wuu] phát âm 松糕 0 bình chọn
02/05/2012 當面 [wuu] phát âm 當面 0 bình chọn
02/05/2012 罗马 [wuu] phát âm 罗马 0 bình chọn
02/05/2012 [wuu] phát âm 简 0 bình chọn
02/05/2012 装潢 [wuu] phát âm 装潢 0 bình chọn
02/05/2012 夜底 [wuu] phát âm 夜底 0 bình chọn
02/05/2012 文長 [wuu] phát âm 文長 0 bình chọn
01/05/2012 举例 [wuu] phát âm 举例 0 bình chọn
01/05/2012 廣播 [wuu] phát âm 廣播 0 bình chọn
01/05/2012 窗门 [wuu] phát âm 窗门 0 bình chọn
01/05/2012 芬兰语 [wuu] phát âm 芬兰语 0 bình chọn
01/05/2012 缅甸语 [wuu] phát âm 缅甸语 0 bình chọn
01/05/2012 仰光 [wuu] phát âm 仰光 0 bình chọn
01/05/2012 柬埔寨 [wuu] phát âm 柬埔寨 0 bình chọn
01/05/2012 朝鮮 [wuu] phát âm 朝鮮 0 bình chọn
01/05/2012 悔煞 [wuu] phát âm 悔煞 0 bình chọn
01/05/2012 湄公河 [wuu] phát âm 湄公河 0 bình chọn
01/05/2012 海防 [wuu] phát âm 海防 0 bình chọn
01/05/2012 西贡 [wuu] phát âm 西贡 0 bình chọn