Thành viên:

Chanel7

Đăng ký phát âm của Chanel7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/08/2012 уяснювати [uk] phát âm уяснювати 0 bình chọn
05/10/2011 опалить [ru] phát âm опалить 0 bình chọn
05/10/2011 опухание [ru] phát âm опухание 0 bình chọn
05/10/2011 загустевание [ru] phát âm загустевание 0 bình chọn
05/10/2011 усиливаться [ru] phát âm усиливаться 0 bình chọn
05/10/2011 припухлость [ru] phát âm припухлость 0 bình chọn
05/10/2011 перекармливать [ru] phát âm перекармливать 0 bình chọn
05/10/2011 ощущающий [ru] phát âm ощущающий 0 bình chọn
05/10/2011 костюмерная [ru] phát âm костюмерная 0 bình chọn
04/10/2011 Михаил Тимофеевич Калашников [ru] phát âm Михаил Тимофеевич Калашников 0 bình chọn
03/10/2011 зверёк [ru] phát âm зверёк 0 bình chọn
02/10/2011 грім [uk] phát âm грім 0 bình chọn
02/10/2011 отвесный [ru] phát âm отвесный 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 Дима [ru] phát âm Дима -1 bình chọn
02/10/2011 дисплей [uk] phát âm дисплей 0 bình chọn
02/10/2011 ворьё [ru] phát âm ворьё 0 bình chọn
02/10/2011 дистиллированный [ru] phát âm дистиллированный 0 bình chọn
02/10/2011 дистиллятор [ru] phát âm дистиллятор 0 bình chọn
02/10/2011 воскресительница [ru] phát âm воскресительница 0 bình chọn
02/10/2011 славненький [ru] phát âm славненький 0 bình chọn
02/10/2011 славненько [ru] phát âm славненько 0 bình chọn
02/10/2011 садозащитный [ru] phát âm садозащитный 0 bình chọn
02/10/2011 садовников [ru] phát âm садовников 0 bình chọn
02/10/2011 Алайская долина [ru] phát âm Алайская долина 0 bình chọn
02/10/2011 безнадзорно [ru] phát âm безнадзорно 0 bình chọn
02/10/2011 национал-большевизм [ru] phát âm национал-большевизм 0 bình chọn
02/10/2011 Приангарье [ru] phát âm Приангарье 0 bình chọn
02/10/2011 Приангарский [ru] phát âm Приангарский 0 bình chọn
02/10/2011 решебник [ru] phát âm решебник 0 bình chọn
02/10/2011 офигенный [ru] phát âm офигенный 0 bình chọn