Thành viên:

Chanel7

Đăng ký phát âm của Chanel7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2011 офигенный [ru] phát âm офигенный 0 bình chọn
02/10/2011 уклонизм [ru] phát âm уклонизм 0 bình chọn
02/10/2011 перевалка [ru] phát âm перевалка 0 bình chọn
02/10/2011 подстилочный [ru] phát âm подстилочный 0 bình chọn
02/10/2011 наизусть [ru] phát âm наизусть 0 bình chọn
02/10/2011 Житньоторзька площа [uk] phát âm Житньоторзька площа 0 bình chọn
02/10/2011 Кіровськ [uk] phát âm Кіровськ 0 bình chọn
02/10/2011 Чугуїв [uk] phát âm Чугуїв 0 bình chọn
02/10/2011 порно [uk] phát âm порно 0 bình chọn
02/10/2011 Кудрявський узвіз [uk] phát âm Кудрявський узвіз 0 bình chọn
02/10/2011 площа Петра Кривоноса [uk] phát âm площа Петра Кривоноса 0 bình chọn
02/10/2011 набруднювати [uk] phát âm набруднювати 0 bình chọn
02/10/2011 Нововолинськ [uk] phát âm Нововолинськ 0 bình chọn
02/10/2011 Котовськ [uk] phát âm Котовськ 0 bình chọn
02/10/2011 Димитров [uk] phát âm Димитров 0 bình chọn
02/10/2011 Авдіївка [uk] phát âm Авдіївка 0 bình chọn
02/10/2011 створювати [uk] phát âm створювати 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 Люблинець [uk] phát âm Люблинець 0 bình chọn
02/10/2011 Вашківці [uk] phát âm Вашківці 0 bình chọn
02/10/2011 принаджувати [uk] phát âm принаджувати 0 bình chọn
02/10/2011 мозоля [uk] phát âm мозоля 0 bình chọn
02/10/2011 Енергодар [uk] phát âm Енергодар 0 bình chọn
02/10/2011 Красноармійськ [uk] phát âm Красноармійськ 0 bình chọn
02/10/2011 софіт [uk] phát âm софіт 0 bình chọn
02/10/2011 площа Анатолія Луначарського [uk] phát âm площа Анатолія Луначарського 0 bình chọn
02/10/2011 площа Андрія Первозванного [uk] phát âm площа Андрія Первозванного 0 bình chọn
02/10/2011 кросстренер [uk] phát âm кросстренер 0 bình chọn
02/10/2011 потужність [uk] phát âm потужність 0 bình chọn
02/10/2011 дресирувальник [uk] phát âm дресирувальник 0 bình chọn
02/10/2011 обучати [uk] phát âm обучати 0 bình chọn