Thành viên:

Chanel7

Đăng ký phát âm của Chanel7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2011 Пётр III [ru] phát âm Пётр III 0 bình chọn
02/10/2011 затрагивать [ru] phát âm затрагивать 0 bình chọn
02/10/2011 обедает [ru] phát âm обедает 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 критиковать [ru] phát âm критиковать 0 bình chọn
02/10/2011 мягче [ru] phát âm мягче 0 bình chọn
01/10/2011 приревновать [ru] phát âm приревновать 0 bình chọn
01/10/2011 притоносодержатель [ru] phát âm притоносодержатель 0 bình chọn
01/10/2011 причитание [ru] phát âm причитание 0 bình chọn
01/10/2011 пришивной [ru] phát âm пришивной 0 bình chọn
01/10/2011 провернуться [ru] phát âm провернуться 0 bình chọn
01/10/2011 провинциальность [ru] phát âm провинциальность 0 bình chọn
01/10/2011 приценка [ru] phát âm приценка 0 bình chọn
01/10/2011 прицельный [ru] phát âm прицельный 0 bình chọn
01/10/2011 прокисание [ru] phát âm прокисание 0 bình chọn
01/10/2011 прокармливаться [ru] phát âm прокармливаться 0 bình chọn
01/10/2011 проказливый [ru] phát âm проказливый 0 bình chọn
01/10/2011 прокурить [ru] phát âm прокурить 0 bình chọn
01/10/2011 промасливаться [ru] phát âm промасливаться 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/10/2011 пронырнуть [ru] phát âm пронырнуть 0 bình chọn
01/10/2011 промывательный [ru] phát âm промывательный 0 bình chọn
01/10/2011 стесненный [ru] phát âm стесненный 0 bình chọn
01/10/2011 стесненность [ru] phát âm стесненность 0 bình chọn
01/10/2011 стереотипщик [ru] phát âm стереотипщик 0 bình chọn
01/10/2011 прорубиться [ru] phát âm прорубиться 0 bình chọn
01/10/2011 стратосферный [ru] phát âm стратосферный 0 bình chọn
01/10/2011 стопообразный [ru] phát âm стопообразный 0 bình chọn
01/10/2011 стряпаться [ru] phát âm стряпаться 0 bình chọn
01/10/2011 паросборник [ru] phát âm паросборник 0 bình chọn
01/10/2011 парогенератор [ru] phát âm парогенератор 0 bình chọn
01/10/2011 перебинтоваться [ru] phát âm перебинтоваться 0 bình chọn