Thành viên:

Chanel7

Đăng ký phát âm của Chanel7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/10/2011 Абкович [ru] phát âm Абкович 0 bình chọn
01/10/2011 Абовян [ru] phát âm Абовян 0 bình chọn
01/10/2011 Абрамцев [ru] phát âm Абрамцев 0 bình chọn
01/10/2011 Абдуллаев [ru] phát âm Абдуллаев 0 bình chọn
01/10/2011 Абдурахманов [ru] phát âm Абдурахманов 0 bình chọn
01/10/2011 Абгарян [ru] phát âm Абгарян 0 bình chọn
01/10/2011 Абросимов [ru] phát âm Абросимов 0 bình chọn
01/10/2011 Абсалямов [ru] phát âm Абсалямов 0 bình chọn
01/10/2011 Абилов [ru] phát âm Абилов 0 bình chọn
01/10/2011 Абелян [ru] phát âm Абелян 0 bình chọn
01/10/2011 Абрамова [ru] phát âm Абрамова 0 bình chọn
01/10/2011 Абазян [ru] phát âm Абазян 0 bình chọn
01/10/2011 Абызов [ru] phát âm Абызов 0 bình chọn
01/10/2011 Авалян [ru] phát âm Авалян 0 bình chọn
01/10/2011 Аванесов [ru] phát âm Аванесов 0 bình chọn
01/10/2011 Абрамов [ru] phát âm Абрамов 0 bình chọn
01/10/2011 Авакян [ru] phát âm Авакян 0 bình chọn
01/10/2011 Аветян [ru] phát âm Аветян 0 bình chọn
01/10/2011 авиаспортивный [ru] phát âm авиаспортивный 0 bình chọn
01/10/2011 авиабомба [ru] phát âm авиабомба 0 bình chọn
01/10/2011 Авдеев [ru] phát âm Авдеев 0 bình chọn
01/10/2011 Аверин [ru] phát âm Аверин 0 bình chọn
01/10/2011 абрикосов [ru] phát âm абрикосов -1 bình chọn
01/10/2011 Аветисян [ru] phát âm Аветисян 0 bình chọn
01/10/2011 сажание [ru] phát âm сажание 0 bình chọn
01/10/2011 Авангардная улица [ru] phát âm Авангардная улица 0 bình chọn
01/10/2011 захорона [uk] phát âm захорона 0 bình chọn
01/10/2011 блискавка [uk] phát âm блискавка 1 bình chọn
01/10/2011 Андроновское шоссе [ru] phát âm Андроновское шоссе 0 bình chọn
01/10/2011 причесанный [ru] phát âm причесанный 0 bình chọn