Thành viên:

Chocolat

Đăng ký phát âm của Chocolat

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/12/2010 influx [fr] phát âm influx 0 bình chọn
18/12/2010 incarner [fr] phát âm incarner 0 bình chọn
18/12/2010 perforeuse [fr] phát âm perforeuse 0 bình chọn
18/12/2010 foirer [fr] phát âm foirer 0 bình chọn
18/12/2010 العِلْكُ [ar] phát âm العِلْكُ 0 bình chọn
18/12/2010 محمد حسنين هيكل [ar] phát âm محمد حسنين هيكل -1 bình chọn