Thành viên:

Coedwig

Đăng ký phát âm của Coedwig

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/01/2018 reseberättelse [sv] phát âm reseberättelse 0 bình chọn
07/01/2018 körprov [sv] phát âm körprov 0 bình chọn
07/01/2018 migrantläger [sv] phát âm migrantläger 0 bình chọn
07/01/2018 grisblod [sv] phát âm grisblod 0 bình chọn
07/01/2018 gästarbetare [sv] phát âm gästarbetare 0 bình chọn
07/01/2018 mobbande [sv] phát âm mobbande 0 bình chọn
07/01/2018 suckande [sv] phát âm suckande 0 bình chọn
07/01/2018 vardagsrasism [sv] phát âm vardagsrasism 0 bình chọn
07/01/2018 låtsasmormor [sv] phát âm låtsasmormor 0 bình chọn
07/01/2018 hostande [sv] phát âm hostande 0 bình chọn
07/01/2018 krigshistorisk [sv] phát âm krigshistorisk 0 bình chọn
07/01/2018 storkäftad [sv] phát âm storkäftad 0 bình chọn
07/01/2018 kabelhärva [sv] phát âm kabelhärva 0 bình chọn
07/01/2018 rephärva [sv] phát âm rephärva 0 bình chọn
07/01/2018 flersvansad [sv] phát âm flersvansad 0 bình chọn
07/01/2018 pratkumpan [sv] phát âm pratkumpan 0 bình chọn
07/01/2018 helsömnig [sv] phát âm helsömnig 0 bình chọn
07/01/2018 vassnäst [sv] phát âm vassnäst 0 bình chọn
07/01/2018 skrän [sv] phát âm skrän 0 bình chọn
07/01/2018 morrande [sv] phát âm morrande 0 bình chọn
07/01/2018 skrattfest [sv] phát âm skrattfest 0 bình chọn
07/01/2018 skrattfärdig [sv] phát âm skrattfärdig 0 bình chọn
07/01/2018 bensågare [sv] phát âm bensågare 0 bình chọn
07/01/2018 grälmakare [sv] phát âm grälmakare 0 bình chọn
07/01/2018 sumpställe [sv] phát âm sumpställe 0 bình chọn
07/01/2018 bjäbbande [sv] phát âm bjäbbande 0 bình chọn
07/01/2018 lampljus [sv] phát âm lampljus 0 bình chọn
07/01/2018 obekräftade [sv] phát âm obekräftade 0 bình chọn
07/01/2018 tryckande [sv] phát âm tryckande 0 bình chọn
07/01/2018 skäggbotten [sv] phát âm skäggbotten 0 bình chọn