Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
28/03/2020 contagiamos [es] phát âm contagiamos 0 bình chọn
28/03/2020 contagiábamos [es] phát âm contagiábamos 0 bình chọn
28/03/2020 contagia [es] phát âm contagia 0 bình chọn
28/03/2020 contagiabas [es] phát âm contagiabas 0 bình chọn
28/03/2020 contagiás [es] phát âm contagiás 0 bình chọn
28/03/2020 contagiaba [es] phát âm contagiaba 0 bình chọn
28/03/2020 contagias [es] phát âm contagias 0 bình chọn
28/03/2020 trasmitían [es] phát âm trasmitían 0 bình chọn
28/03/2020 trasmitíais [es] phát âm trasmitíais 0 bình chọn
28/03/2020 trasmitíamos [es] phát âm trasmitíamos 0 bình chọn
28/03/2020 trasmiten [es] phát âm trasmiten 0 bình chọn
28/03/2020 trasmitías [es] phát âm trasmitías 0 bình chọn
28/03/2020 trasmitimos [es] phát âm trasmitimos 0 bình chọn
28/03/2020 trasmites [es] phát âm trasmites 0 bình chọn
28/03/2020 trasmitís [es] phát âm trasmitís 0 bình chọn
28/03/2020 trasmitía [es] phát âm trasmitía 0 bình chọn
28/03/2020 trasmito [es] phát âm trasmito 0 bình chọn
28/03/2020 trasmitida [es] phát âm trasmitida 0 bình chọn
28/03/2020 trasmitido [es] phát âm trasmitido 0 bình chọn
28/03/2020 trasmitidas [es] phát âm trasmitidas 0 bình chọn
28/03/2020 trasmitiendo [es] phát âm trasmitiendo 0 bình chọn
28/03/2020 desarrollaban [es] phát âm desarrollaban 0 bình chọn
28/03/2020 desarrollabais [es] phát âm desarrollabais 0 bình chọn
28/03/2020 desarrolláis [es] phát âm desarrolláis 0 bình chọn
28/03/2020 desarrollábamos [es] phát âm desarrollábamos 0 bình chọn
28/03/2020 desarrollaba [es] phát âm desarrollaba 0 bình chọn
28/03/2020 desarrollás [es] phát âm desarrollás 0 bình chọn
28/03/2020 notificad [es] phát âm notificad 0 bình chọn
28/03/2020 notificá [es] phát âm notificá 0 bình chọn
28/03/2020 notificás [es] phát âm notificás 0 bình chọn