Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/07/2019 recetan [es] phát âm recetan 0 bình chọn
19/07/2019 seguiréis [es] phát âm seguiréis 0 bình chọn
19/07/2019 seguiríais [es] phát âm seguiríais 0 bình chọn
19/07/2019 seguiría [es] phát âm seguiría 0 bình chọn
19/07/2019 sigas [es] phát âm sigas 0 bình chọn
19/07/2019 siguiere [es] phát âm siguiere 0 bình chọn
19/07/2019 siguieren [es] phát âm siguieren 0 bình chọn
19/07/2019 siguiereis [es] phát âm siguiereis 0 bình chọn
19/07/2019 siguieres [es] phát âm siguieres 0 bình chọn
19/07/2019 siguieses [es] phát âm siguieses 0 bình chọn
19/07/2019 siguieras [es] phát âm siguieras 0 bình chọn
19/07/2019 siguiese [es] phát âm siguiese 0 bình chọn
19/07/2019 siguieseis [es] phát âm siguieseis 0 bình chọn
19/07/2019 siguierais [es] phát âm siguierais 0 bình chọn
19/07/2019 siguiéramos [es] phát âm siguiéramos 0 bình chọn
19/07/2019 siguiesen [es] phát âm siguiesen 0 bình chọn
19/07/2019 deparados [es] phát âm deparados 0 bình chọn
19/07/2019 deparada [es] phát âm deparada 0 bình chọn
19/07/2019 deparadas [es] phát âm deparadas 0 bình chọn
19/07/2019 deparo [es] phát âm deparo 0 bình chọn
19/07/2019 deparás [es] phát âm deparás 0 bình chọn
19/07/2019 deparas [es] phát âm deparas 0 bình chọn
19/07/2019 deparaba [es] phát âm deparaba 0 bình chọn
19/07/2019 deparábamos [es] phát âm deparábamos 0 bình chọn
19/07/2019 deparamos [es] phát âm deparamos 0 bình chọn
19/07/2019 depara [es] phát âm depara 0 bình chọn
19/07/2019 deparabas [es] phát âm deparabas 0 bình chọn
19/07/2019 deparan [es] phát âm deparan 0 bình chọn
19/07/2019 deparabais [es] phát âm deparabais 0 bình chọn
19/07/2019 deparáis [es] phát âm deparáis 0 bình chọn