Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/09/2019 construía [es] phát âm construía 0 bình chọn
18/09/2019 construíais [es] phát âm construíais 0 bình chọn
18/09/2019 construíamos [es] phát âm construíamos 0 bình chọn
18/09/2019 construías [es] phát âm construías 0 bình chọn
18/09/2019 construiré [es] phát âm construiré 0 bình chọn
18/09/2019 construiréis [es] phát âm construiréis 0 bình chọn
18/09/2019 construiremos [es] phát âm construiremos 0 bình chọn
18/09/2019 construirás [es] phát âm construirás 0 bình chọn
18/09/2019 construirán [es] phát âm construirán 0 bình chọn
18/09/2019 construyereis [es] phát âm construyereis 0 bình chọn
18/09/2019 construyéremos [es] phát âm construyéremos 0 bình chọn
18/09/2019 construyeres [es] phát âm construyeres 0 bình chọn
18/09/2019 construyere [es] phát âm construyere 0 bình chọn
18/09/2019 construyeren [es] phát âm construyeren 0 bình chọn
18/09/2019 construyese [es] phát âm construyese 0 bình chọn
18/09/2019 construyera [es] phát âm construyera 0 bình chọn
18/09/2019 construyéramos [es] phát âm construyéramos 0 bình chọn
18/09/2019 construyeses [es] phát âm construyeses 0 bình chọn
18/09/2019 construyeras [es] phát âm construyeras 0 bình chọn
18/09/2019 construyeran [es] phát âm construyeran 0 bình chọn
18/09/2019 construyeseis [es] phát âm construyeseis 0 bình chọn
18/09/2019 construyerais [es] phát âm construyerais 0 bình chọn
18/09/2019 construyésemos [es] phát âm construyésemos 0 bình chọn
18/09/2019 construyesen [es] phát âm construyesen 0 bình chọn
18/09/2019 καταβαίνοντος [grc] phát âm καταβαίνοντος 0 bình chọn
18/09/2019 καταβαίνοντι [grc] phát âm καταβαίνοντι 0 bình chọn
18/09/2019 καταβαίνοντα [grc] phát âm καταβαίνοντα 0 bình chọn
18/09/2019 καταβαίνοντες [grc] phát âm καταβαίνοντες 0 bình chọn
18/09/2019 καταβαίνοντας [grc] phát âm καταβαίνοντας 0 bình chọn
18/09/2019 καταβαίνων [grc] phát âm καταβαίνων 0 bình chọn