Thành viên:

Darek_z_Polski

Đăng ký phát âm của Darek_z_Polski

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/10/2012 wyindywidualizować się [pl] phát âm wyindywidualizować się 0 bình chọn
03/10/2012 powyłamywane [pl] phát âm powyłamywane 0 bình chọn
03/10/2012 mobilizować [pl] phát âm mobilizować 0 bình chọn
03/10/2012 wydalać [pl] phát âm wydalać 0 bình chọn
03/10/2012 dola [pl] phát âm dola 0 bình chọn
03/10/2012 przykryć [pl] phát âm przykryć 0 bình chọn
03/10/2012 być może [pl] phát âm być może 0 bình chọn
03/10/2012 zjednoczyć [pl] phát âm zjednoczyć 0 bình chọn
03/10/2012 żywienie [pl] phát âm żywienie 0 bình chọn
03/10/2012 jabłko Adama [pl] phát âm jabłko Adama 0 bình chọn
03/10/2012 udar [pl] phát âm udar 0 bình chọn
03/10/2012 zoologiczny [pl] phát âm zoologiczny 0 bình chọn
03/10/2012 taras [pl] phát âm taras 0 bình chọn
03/10/2012 śpieszyć [pl] phát âm śpieszyć 0 bình chọn
03/10/2012 kaseta [pl] phát âm kaseta 0 bình chọn
03/10/2012 rysowanie [pl] phát âm rysowanie 0 bình chọn
03/10/2012 reprymenda [pl] phát âm reprymenda 0 bình chọn
03/10/2012 redaktor [pl] phát âm redaktor 0 bình chọn
03/10/2012 aresztowanie [pl] phát âm aresztowanie 0 bình chọn
03/10/2012 urodzinowy [pl] phát âm urodzinowy 0 bình chọn
03/10/2012 protestancki [pl] phát âm protestancki 0 bình chọn
03/10/2012 opracowywać [pl] phát âm opracowywać 0 bình chọn
03/10/2012 owłosienie [pl] phát âm owłosienie 0 bình chọn
03/10/2012 kabaret [pl] phát âm kabaret 0 bình chọn
03/10/2012 zastaw [pl] phát âm zastaw 0 bình chọn
03/10/2012 laboratoryjny [pl] phát âm laboratoryjny 0 bình chọn
03/10/2012 Tirana [pl] phát âm Tirana 0 bình chọn
03/10/2012 kenijski [pl] phát âm kenijski 0 bình chọn
03/10/2012 niezdolność [pl] phát âm niezdolność 0 bình chọn
03/10/2012 nacięcie [pl] phát âm nacięcie 0 bình chọn