Thành viên:

DavidCrone

Đăng ký phát âm của DavidCrone

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
07/08/2009 International Date Line [en] phát âm International Date Line Của Bernard12
07/08/2009 laddy [en] phát âm laddy 0 bình chọn
04/08/2009 hinny [en] phát âm hinny 0 bình chọn
29/07/2009 University College [en] phát âm University College Của TopQuark
28/07/2009 New College [en] phát âm New College Của TopQuark
28/07/2009 Exeter College [en] phát âm Exeter College Của TopQuark
28/07/2009 All Souls College [en] phát âm All Souls College 1 bình chọn
28/07/2009 Corpus Christi College [en] phát âm Corpus Christi College Của TopQuark
28/07/2009 Jesus College [en] phát âm Jesus College Của TopQuark
28/07/2009 University of Oxford [en] phát âm University of Oxford Của TopQuark
16/07/2009 heterosexuality [en] phát âm heterosexuality 0 bình chọn
15/07/2009 Bodleian Library [en] phát âm Bodleian Library Của mooncow