Thành viên:

DavidCrone

Đăng ký phát âm của DavidCrone

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/07/2009 electrolysis [en] phát âm electrolysis 0 bình chọn
15/07/2009 Sophos [en] phát âm Sophos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/07/2009 dialectical materialism [en] phát âm dialectical materialism 0 bình chọn
15/07/2009 godspeed [en] phát âm godspeed 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/07/2009 San Marino [en] phát âm San Marino -1 bình chọn
15/07/2009 Leonard [en] phát âm Leonard 0 bình chọn
15/07/2009 microphone [en] phát âm microphone 0 bình chọn
15/07/2009 Halle Berry [en] phát âm Halle Berry 0 bình chọn
15/07/2009 thrilled [en] phát âm thrilled 0 bình chọn
15/07/2009 Turkish Republic of Northern Cyprus [en] phát âm Turkish Republic of Northern Cyprus 0 bình chọn
15/07/2009 Commonwealth of The Bahamas [en] phát âm Commonwealth of The Bahamas 0 bình chọn
15/07/2009 Republic of Djibouti [en] phát âm Republic of Djibouti 0 bình chọn
15/07/2009 Arab Republic of Egypt [en] phát âm Arab Republic of Egypt 0 bình chọn
15/07/2009 Republic of Azerbaijan [en] phát âm Republic of Azerbaijan 1 bình chọn
15/07/2009 Democratic Republic of the Congo [en] phát âm Democratic Republic of the Congo 0 bình chọn
15/07/2009 People's Republic of China [en] phát âm People's Republic of China 0 bình chọn
15/07/2009 mortification [en] phát âm mortification 0 bình chọn
15/07/2009 Voyage of the Beagle [en] phát âm Voyage of the Beagle 0 bình chọn
15/07/2009 harmoniously [en] phát âm harmoniously 0 bình chọn
15/07/2009 liar [en] phát âm liar -1 bình chọn
15/07/2009 contemporaneous [en] phát âm contemporaneous 0 bình chọn
15/07/2009 Bodleian Library [en] phát âm Bodleian Library 0 bình chọn
15/07/2009 ok [en] phát âm ok -1 bình chọn
15/07/2009 carefully [en] phát âm carefully 2 bình chọn
15/07/2009 technological [en] phát âm technological 0 bình chọn
15/07/2009 James Steerforth [en] phát âm James Steerforth 0 bình chọn
15/07/2009 Edward Rochester [en] phát âm Edward Rochester 0 bình chọn
15/07/2009 niche [en] phát âm niche 0 bình chọn
15/07/2009 deoxyribonucleic acid [en] phát âm deoxyribonucleic acid 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/07/2009 Peggotty [en] phát âm Peggotty 0 bình chọn