Thành viên:

DavidLiga

Đăng ký phát âm của DavidLiga

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/12/2010 ebollienza [it] phát âm ebollienza 0 bình chọn
31/12/2010 inoppugnabile [it] phát âm inoppugnabile 0 bình chọn
31/12/2010 sindacabile [it] phát âm sindacabile 0 bình chọn