Thành viên:

DeliaZhang

Đăng ký phát âm của DeliaZhang

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
16/04/2013 除却巫山不是云 [zh] phát âm 除却巫山不是云 Của gstanley
16/04/2013 曾经沧海难为水 [zh] phát âm 曾经沧海难为水 Của Molang
16/04/2013 小混混 [zh] phát âm 小混混 Của guobin
16/04/2013 走起 [zh] phát âm 走起 Của lining73
16/04/2013 废话 [zh] phát âm 废话 Của OwlBonjour
12/04/2013 刍荛之见 [zh] phát âm 刍荛之见 1 bình chọn
12/04/2013 芻蕘之見 [zh] phát âm 芻蕘之見 0 bình chọn